loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ອຸດົມໄຊ ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2021.

ມ.ຖ. 17, 2022 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານ, ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສພຂ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2021 ຈາກອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄໍາເຜີຍ ງອນວັນຄໍາ ກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງ, ຮອງປະທານ ສພຂ, ບັນດາທ່ານຄະນະປະຈໍາ ສພຂ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ວິຊາການຂະແໜງເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສພຂ ແລະ ທ່ານ ພອນວິເສດ ຈະເລີນຜົນ  ຮອງຫົວໜ້າຄະນະກວດສອບ ແລະ ບັນດາທ່ານຄະນະທິມງານຂອງອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ ເຂົ້າຮ່ວມ.

 ທ່ານ ພອນວິເສດ ຈະເລີນຜົນ  ຮອງຫົວໜ້າຄະນະກວດສອບ ໄດ້ລາຍງານບົດບັນທຶກຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2021 ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ, ໄດ້ຍົກໃຫ້ຮູ້ດ້ານດີຜົນງານ ແລະ ດ້ານອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃນການແກ້ໄຂ, ຜ່ານການກວດຄືນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ແລະ ຄຳແນະນຳກວດສອບໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2021 ເຫັນວ່າບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທີ່ຖືກກວດສອບ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ, ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆທາງດ້ານການເງິນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະຕິບັດບັນດາລະບຽບຫຼັກການທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດຢ່າງເປັນລະບົບ, ສາມາດສະຫຼຸບຖານະການເງິນໄດ້ສຳເລັດຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂ ຕາມຄຳແນະນຳຂອງຄະນະກວດສອບໄດ້ຮັບຜົນດີ, ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ຫົວໜ່ວຍທີ່ຖືກກວດສອບຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ສຳເລັດຢ່າງຂາດຕົວຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ໄດ້ວາງອອກໂດຍມີ 5 ມາດຕະການ ທີ່ປັບປຸງແກ້ໄຂບໍ່ຂາດຕົວ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕິດພັນກັບຄຳແນະນຳຂອງຄະນະກວດສອບປີ 2020 ຜ່ານມາມີ 16 ກໍລະນີ, ໃນນີ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂແລ້ວມີ 10 ກໍລະນີ, ປັບປຸງແກ້ໄຂບໍ່ຂາດຕົວມີ 04 ກໍລະນີ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂມີ 02 ກໍລະນີ. ພ້ອມນັັ້ນ, ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕາມຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງແຂວງປະຈຳປີ 2021 ຈຳນວນ 18 ລະນີ, ໃນນີ້: ເກີດຂື້ນໃໝ່ 09 ກໍລະນີ, ຍົກມາມີ 09 ກໍລະນີ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ເຂັ້ມງວດ, ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານອ້າງອີງໃນການຢັັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆໃນຕໍ່ໜ້າ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ທຶນຮອນ, ຊັບສິນຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

 ພາບ/ຂ່າວ: ແສງພອນ ອິນນະລົງ.

 

 

 

 

 

 

 

ສ້າງຂະບວນການຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນສ້າງຕັ້ງແຂວງອຸດົມໄຊ ຄົບຮອບ 60 ປີ(15 ກໍລະກົດ 1962-15 ກໍລະກົດ 2022).

ວັນສຸກ, ວັນທີ 10 ແລະ 17 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ພະນັກງານ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານ ແລະ ປະດັບປະດາສໍານັກງານຂອງຕົນ ເພື່ອສ້າງຂະບວນການຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນສ້າງຕັ້ງແຂວງອຸດົມໄຊ ຄົບຮອບ 60 ປີ(15 ກໍລະກົດ 1962-15 ກໍລະກົດ 2022).

ຄໍາຂວັນປຸກລະດົມຂະບວນການ:

– ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງແຂວງອຸດົມໄຊ ຄົບຮອບ 60 ປີ ຢູ່າງສຸດໃຈ.

(15 ກໍລະກົດ 1962-15 ກໍລະກົດ 2022)

– ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊືັ້ອຄວາມສາມັກຄີແຫ່ງການນໍາພາຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ ໃຫ້ປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນຕະຫຼອດໄປ.

– ອອກແຮງແຂ່ງຂັນກັນສ້າງຜົນງານ ຂໍ່ານັບຮັບບຕ້ອນວັນສ້າງຕັ້ງແຂວງອຸດົມໄຊ ຄົບຮອບ 60 ປີ ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ.

– ຕັ້ງໜ້າສ້າງສາພັດທະນາແຂວງອຸດົມໄຊ ຕາມທິດ 4 ໃຈກາງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນ

ຈິງ!

ພາບ/ຂ່າວ: ແສງພອນ ອິນນະລົງ.