loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ສະເໜີອົງການປົກຄອງແຂວງ ເອົາໃຈໃສ່ 9 ບັນຫາໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022

ສ.ຫ. 18, 2022 | ເຂດ 16 ເຊກອງ

        ໃນໂອກາດຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຊກອງ (ສພຂ) ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຄົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສພຂ ເຊກອງ ຊຸດທີ II ໃນວັນທີ 16 ສິງຫານີ້ ທ່ານ ປອ ແພງສີ ສີລາວີ ຮອງປະທານ ສພຂ ແຂວງ ສະເໜີຕໍ່ອົງການປົກຄອງແຂວງເອົາໃຈໃສ່ 9 ບັນຫາສໍາຄັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.
ສໍາລັບ 9 ບັນຫາປະກອບມີຄື: ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ການລົງທຶນຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການທີາວາງໄວ້ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂ ວາລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ; ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ໂຄງການຊ່ວຍລ້າ-ກູ້ຢືມ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນລຸຕາມສັນຍາ; ຖືເອົາການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ເປັນວຽກບູລິມະສິດ ແລະ ມີຄຸນນະພາບກວ່າເກົ່າ; ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີທັກສະໃນການອອກແຮງງານ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ; ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ ທີ່ນອນໃນເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ທີ່ແຂວງໄດ້ກໍານົດໂດຍສະເພາະຂະແໜງສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ, ກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.
         
             ຍົກສູງປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ, ເພີ່ມທະວີການປະສານງານ, ຍົກສູງພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ; ຄົ້ນຄວ້າອອກນິຕິກໍາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນວັງຄົມ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ,ເປັນເຈົ້າການໃນການຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນ, ສາກົນຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ.
#ຂ່າວ: ສັນຍາ.
#ພາບ: ນາລີວັນ.