loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ຫລາຍບັນຫາສໍາຄັນຂອງປະເທດຊາດ

ມ.ກ. 27, 2022 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

 (ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນທີ 24-26 ມັງກອນຜ່ານມາ, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ມີກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເດືອນມັງກອນ 2022(ໃນຮູບແບບປົກກະຕິ ແລະ ຮູບແບບອອນລາຍ) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານຄະນະໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີບັນດາຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຮຽບຮຽງກົດໝາຍຈໍານວນ 11 ສະບັບ ທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX; ການປັບປຸງແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2022 ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ທີ່ກໍານົດໃຫ້ອອກເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ; ຮ່າງມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ; ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງບັນດາກໍາມາທິການ ປະຈໍາປີ 2022; ຮ່າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການລົງພົບປະປະຊາຊົນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ; ຮ່າງນິຕິກໍາວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບຸກຄະລາກອນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ; ການພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນຈໍານວນໜຶ່ງ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ; ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈໍາປີ 2022, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆຈໍານວນໜຶ່ງ.

ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ກົງໄປກົງມາ ໃສ່ບັນດາບົດລາຍງານຕ່າງໆ ທີ່ນໍາມາພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການຕົກລົງບັນຫາຢ່າງມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສາມາດເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນໍາຜົນປະໂຫຍດລວມມາສູ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢ່າງແທ້ຈິງ.

ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເດືອນມັງກອນ 2022 ນີ້ ຈະໄດ້ພິຈາລະນາຕົກລົງຫລາຍບັນຫາສໍາຄັນ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການກະກຽມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາາດ ຊຸດທີ IX, ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນ ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ປະຈໍາປີ 2022, ການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ເປັນນິຕິກໍໍາໃຕ້ກົດໝາຍ; ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ການພິຈາລະນາໜັງສືສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບໂຄງການລົງທຶນຈໍານວນໜຶ່ງ; ການຈັດສັນງົບປະມານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບການເກັບລາຍຮັບ; ການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ.

ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ນໍາມາພິຈາລະນາຕົກລົງ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດເທື່ອນີ້ ມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ຈຶ່ງສະເໜີມາຍັງບັນດາທ່ານ ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນໍານໍາພາບັນດາກໍາມາທິການ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຈົ່ງໄດ້ສຸມເຫື່ອແຮງ, ສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນການປຶກສາຫາລື, ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ ໃສ່ວຽກງານສໍາຄັນຂອງຊາດ ທີ່ນໍາມາພິຈາລະນາຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມ ກາຍເປັນນິຕິກໍາທີ່ມີຜົນສັກສິດ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນໍາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

​ໃນໂອກາດທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມ ຂໍເປີດກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເດືອນມັງກອນ 2022 ຢ່າງເປັນທາງການ ນັບແຕ່ເວລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

                (ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)