loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນລັດຖະບານ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ມ.ຖ. 28, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023, ທິດທາງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈໍາປີ 2024 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2023 ໂດຍສະເພາະແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ລັດຖະບານ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປັດຈຸບັນ ດັ່ງນີ້:
1) ແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າ ທີ່ກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການກຳນົດລະບົບມາດຕະການທີ່ຄົບຊຸດ ຕິດພັນກັບທຸກຂະແໜງການ ຄື: ມາດຕະການທາງດ້ານເງິນຕາ ລວມທັງມາດຕະການບັນດາອັດຕາແລກປ່ຽນ; ມາດຕະການດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ; ມາດຕະການດ້ານການຜະລິດ; ມາດຕະການດ້ານການຄ້າ; ມາດຕະການດ້ານຈິດຕະສາດສັງຄົມ.
2) ແກ້ໄຂບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນທາງດ້ານສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ: ບັນຫາຢາເສບຕິດ ປຸ້ນຈີ້-ອຸບັດເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ; ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ; ບັນຫາ ຄູ-ແພດ ອາສາສະໝັກ; ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຖີບໂຕຂຶ້ນສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ການບໍລິການອອກປຶ້ມ-ໜັງສືຜ່ານແດນ, ການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຍັງຊັກຊ້າ ແລະ ມີຊ່ອງວ່າງ.
3) ແກ້ໄຂບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ທີ່ບໍ່ໄປຕາມກົດໝາຍ, ການບຸກລຸກທີ່ດິນລັດ-ປະຊາຊົນ, ການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າ, ຄຸນນະພາບອາກາດ (PM2.5), ມາດຕະການຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ ແລະ ໄພທຳມະຊາດອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ, ຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຂອງສູນກາງ-ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍແຜນການ. ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຜົນກວດສອບ ແລະ ກວດກາ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ຕ້ອງສຸມໃສ່ກະກຽມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປີ 2024 ຕິດພັນກັບບັນຊີລົງທຶນຂອງລັດ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ອນນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນກົດໝາຍ.