loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ 11 ບັນຫາ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນ້ຳ

​ກ.ກ. 4, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

​(ສພຊ) ໃນວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2023 ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ປະທານກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາງໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວ່າ: ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ຮ່າງຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແຫ່ງຊາດ ຮອດ​ປີ 2030 ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງ ຮ່າງ ຍຸດທະສາດ ສະບັບດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນ ແຜນງານ,​ ແຜນດໍາເນີນງານ, ເປົ້າໝາຍ, ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາ ລວມທັງມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນຮ່າງຍຸດທະສາດ ສະບັບນີ້ ແຕ່ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້່າ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜົນ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີ ບາງຄໍາເຫັນ ດັ່ງນີ້:
1. ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດ ຮອດ​ປີ 2030 ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ;
2. ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດ ຮອດ​ປີ 2030 ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ການທ່ອງທ່ຽວ, ສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ;
3. ​ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ມີການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຢ່າງກົມກຽວ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ເຮັດ​ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດ​ທະ​ສາດ​ດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
4. ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ ກໍານົດກົນໄກການປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ເປັນຕົ້ນ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ແລະ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຂາດຕົວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຖິ້ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກັນ;
5. ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈໍາກັດ ແລະ ບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ, ນໍ້າເສຍຈາກຄົວເຮືອນ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກິດຈະການອື່ນໆ ກ່ອນປ່ອຍອອກສູ່ຄອງ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ແລະ ແມ່ນໍ້າທໍາມະຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນ ບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດຫຼາຍ;
6. ຄຸ້ມຄອງ ຫ້ວຍ, ໜອງ, ຮ່ອງ ຄອງບຶງຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຖົມ, ສ້າງສິ່ງຂີດຂວາງ ຕໍ່ລະບົບລະບາຍນໍ້າ ຫຼື ຈັບຈອງເອົາເປັນຂອງສ່ວນຕົວ ພ້ອມທັງເຂັ້ມງວດປະຕິບັດມາດຕະການດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ;
7. ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການນໍ້າ ຢູ່ໃນເຂດອ່າງຮັບນໍ້າ ຕ້ອງໄດ້ມີການປະສານສົມທົບ ແລະ ເອກະພາບກັນ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ;
8. ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຟື້ນຟູນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເປັນຕົ້ນ ເຂດປ່າຍອດນໍ້າ, ທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນໍ້າມີຄຸນນະພາບດີ ມີປະລິມານທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການບໍລິໂພກ-ອຸປະໂພກ;
9. ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມ ກວດກາ ການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຕ້ດິນ ເພື່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ປະຢັດ, ມີປະສິດທິຜົນ ແນໃສ່ຮັກສາຄວາມສົມດູນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າໃຕ້ດິນ;
10. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ;
11. ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ວຽກງານນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ, ປະຊາຊົນ ເຂົ້າໃຈ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ.