loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ

​ພ.ຈ. 6, 2021 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກຜ່ານມາ, ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ,  ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ  ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2022 ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງບົດປະກອບຄໍາເຫັນ ປະກອບດ້ວຍສອງພາກ ດັ່ງນີ້: ພາກທີ 1 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ພາກທີ 2 ທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ  ປະຈໍາປີ 2022.

        ພາກທີ I ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2021

1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2021

ຜ່ານການຮັບຟັງການລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໂດຍພື້ນຖານຕໍ່ການລາຍງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມສູ້ຊົນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍປະການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ  ໃນທ່າມກາງທີ່ສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ການແຜ່ລະບາດຮອບໃໝ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາກພື້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ນອກຈາກນັ້ນ ສະພາບການພາຍໃນຂອງປະເທດເຮົາຍັງມີຫລາຍບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງພວກເຮົາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ, ບັນຫາໜີ້ສາທາລະນະ ເຊິ່ງທັງໝົດເຫລົ່ານັ້ນ ລ້ວນແຕ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາປະເທດຂອງພວກເຮົາໃນປີ 2021. ແຕ່ລັດຖະບານກໍໄດ້ສູ້ຊົນຜ່ານຜ່າ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລາຍຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ເກີນແຜນ ແລະ ຫລາຍຄາດໝາຍມີຄວາມຄືບໜ້າດີ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າ ມີຄາດໝາຍສູ້ຊົນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ບັນລຸຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບເລກທີ12-13, ລົງວັນທີ 4/11/2020) ເປັນຕົ້ນ:

1) ອັດຕາການເຕີບໂຕ ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ພຽງ 3% (ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ 4% ຂຶ້ນໄປ), ໃນນັ້ນ ຂະແໜງບໍລິການເຕີບໂຕ ຫລຸດຄາດໝາຍຫລາຍ ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 1,2% (ມະຕິສະພາ 4,9% ຂອງ GDP);

2) ການປະຕິບັດຄາດໝາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ທັງການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ, ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ  ຄາດຄະເນໝົດປີ ຈະປະຕິບັດໄດ້ 93% ຂອງແຜນການ, ມູນຄ່າການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ຈະປະຕິບັດໄດ້ 84,97% ຂອງແຜນການ;

3) ຄາດໝາຍຂອງຂະແໜງການເສດຖະກິດຈໍານວນໜຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ ເປັນຕົ້ນ: ຂະແໜງຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສ້ອມແປງພາຫະນະ, ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ;

4) ຄາດໝາຍດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ: ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນໃໝ່ລວມ ປໍ 5 ແລະ ມໍ 4 ເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຍັງຖົດຖອຍ, ການຮຽນຜ່ານລະບົບທາງໄກ ຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ; ອັດຕາການເກີດລູກມີແພດຊ່ວຍ ແລະ ອັດຕາການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ມີທ່າອ່ຽງຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍ; ການສົ່ງເສີມການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແຮງງານລາວທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ແຮງງານຢູ່ພາຍໃນປະເທດທີ່ຫວ່າງງານ ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງງານ ໄດ້ພຽງແຕ່ 25,5% ຂອງແຜນການປີ; ການເກັບກໍາສະຖິຕິຂໍ້ມູນຜູ້ຫວ່າງງານບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ຈະແຈ້ງ; ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໝູນຕໍ່ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດຊາດປະຊາທິປະໄຕ ປີ 1954 ຄືນຫລັງຍັງບໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂເທົ່າທີ່ຄວນ; ການສ້າງບ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ສູນວັດທະນະທຳເດັກ ຍັງປະຕິບັດໄດ້ໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ຍືນຍົງ; ການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ການຊຸກຍູ້ ແລະ ຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວ ຍັງຊັກຊ້າ;

5) ຄາດໝາຍດ້ານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການ ເປັນຕົ້ນ:​ ການລົບລ້າງ 2 ເມືອງທຸກຍາກ (ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ), ການສຸມທຶນຮອນໃສ່ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ພຽງ 58% ຂອງແຜນການ;

6)  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ, ບາງແຂວງ, ບາງເມືອງ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ເທື່ອ;

7) ວຽກງານການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ມີນິຕິກຳ, ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດ ຫລາຍສະບັບແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄນໃນຊຸມຊົນ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ຕະຫລາດ ຈຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ເຊິ່ງເປັນຄວາມສ່ຽງສູງຂອງການຕິດເຊື້ອ, ສະຖານທີ່ກັກກັນ, ສູນຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ ຍັງແອອັດ, ອຸປະກອນການແພດ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວ, ເຄື່ອງກວດວິເຄາະ ແລະ ນ້ຳຢາກວດຫາເຊື້ອພະຍາດ ຍັງມີຈຳກັດ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ອັດຕາການຕິດເຊື້ອຍັງເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍ ຈາກ 0.15% ເປັນ 0.52% ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 9 ລາຍ ເປັນ 59 ລາຍ (ປຽບທຽບຂໍ້ມູນ ນັບແຕ່ 29/06-29/10 ປີ 2021).

2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2021

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນໄລຍະ 10 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນ ໝົດປີ 2021, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ ເຫັນວ່າ ມີຄາດໝາຍສູ້ຊົນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນ:

1. ການປະຕິບັດຄາດໝາຍດ້ານລາຍຮັບ ຄາດຄະເນໝົດປີຈະໄດ້ພຽງ 98% ຂອງແຜນປີ ບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້; ການປະຕິບັດມາດຕະການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ, ການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດນອກລະບົບ, ໂດຍສະເພາະ ການຫລົບຫລີກ ພາສີ-ອາກອນ ກໍຍັງມີຢູ່ທົ່ວໄປ ແລະ ການລັກລອບນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຂາດຕົວ;

2. ການປະຕິບັດຄາດໝາຍດ້ານລາຍຈ່າຍ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບປະກັນລາຍຈ່າຍຈຳເປັນ ແລະ ບຸລິມະສິດ, ການຊຳລະໜີ້ສິນ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ສຳເລັດແລ້ວ, ການແກ້ໄຂສຸກເສີນໄພພິບັດ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຍັງປະຕິບັດບໍ່ທັນໄດ້;

3. ການຂາດດຸນງົບປະມານ ໝົດປີ ເທົ່າກັບ 2,53% ຂອງ GDP (ມະຕິສະພາຮັບຮອງ 2,17%), ການລະດົມທຶນ ຈາກແຫລ່ງທຶນທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂການຊຳລະແບບຜ່ອນຜັນ ເພື່ອດຸນດ່ຽງງົບປະມານ ແລະ ການຊຳລະໜີ້ສິນ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ;

4. ການຈັດ​ສັນ​ງົບປະມານ​ສາຍ​ຕັ້ງ​ໃຫ້ແກ່​ຂະ​ແໜງ​ການ ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ, ສາທາລະນະ​ສຸກ ຍັງບໍ່​ສາມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໄດ້​ຕາມ​​ກົດໝາຍ ​ແລະ ມະຕິ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບຮອງ ໂດຍສະເພາະ ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບມີຈໍາກັດ.

 3. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ ປະຈຳປີ 2021

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຊີ້ນຳທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນເງິນຕາ ປະຈຳປີ 2021 ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນວ່າ ມີຄາດໝາຍສູ້ຊົນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນ:

1. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງບໍລິມາດເງິນ M2 ເຖິງວ່າຍັງຈະໄປຕາມມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງຄື ບໍ່ເກີນ 20%, ແຕ່ເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ເທົ່າທີ່ຄວນ, ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າສຸດໃນຮອບຫລາຍສິບປີຜ່ານມາ;

2. ການປະຕິບັດຄາດໝາຍແຜນເງິນຕາຈໍານວນໜຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ ເປັນຕົ້ນ: ການຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ປ່ຽນແປງຫລາຍກວ່າ ▽5%;

3. ໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ແລະ ວິສາຫະກິດລັດ ຍັງສູງກວ່າ 3% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ, ການປ່ອຍສິນເຊື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບການຜະລິດ ເປັນຕົ້ນ: ກະສິກຳ ກວມພຽງແຕ່ 8% ຂອງສິນເຊື່ອທັງໝົດ, ການປ່ອຍສິນເຊືີ່ອຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ;

4. ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ, ໂປ່ງໃສ.

ຕໍ່ກັບການປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້, ສະເໜີລັດຖະບານສືບຕໍ່ຄົ້ນ ຄວ້າເອົາເຂົ້າໃນແຜນປີ 2022 ແລະ ກໍານົດມາດຕະການທີ່ສອດຄ່ອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການ.

      ພາກທີ II ທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2022

1. ແຜນພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2022

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີໂດຍພື້ນຖານ ຕໍ່ການກຳນົດຈຸດໝາຍລວມ, ທິດທາງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມພັດທະນາ, 6 ມາດຕະການ ແລະ 4 ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈໍາປີ 2022 ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ບາງເນື້ອໃນເພີ່ມຕື່ມ ດັ່ງນີ້:

1. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນລົງເທື່ອລະກ້າວ, ການກູ້ຢືມໃໝ່ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງຮັບປະກັນແຫລ່ງຊຳລະ ທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ຈະແຈ້ງ;

2. ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການ ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ; ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການໃຫ້ຈະແຈ້ງ ໃນການເປີດປະເທດ, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂລຈິສຕິກ, ພິຈາລະນາຜ່ອນຜັນ ດ້ານອາກອນ ຕໍ່ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະ SME;

3. ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດແລວທາງເສດຖະກິດ ເໜືອ-ໃຕ້, ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ໂດຍການນຳໃຊ້ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນດ້ານຕ່າງໆທີ່ເຮົາມີ ໂດຍສະເພາະດ້ານກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອສຸມທຶນຮອນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາ ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ກຳນົດໄວ້;

4. ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ໂດຍສະເພາະໃຫ້ສຸມໃສ່ໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ແກ້ໄຂໂຄງການທີ່ສຳເລັດແລ້ວ ແຕ່ຍັງຄ້າງຊຳລະ, ສຳລັບໂຄງການລົງທຶນໃໝ່ ແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນແຫລ່ງທຶນທີ່ຈະມາຊຳລະ ຢ່າງຈະແຈ້ງ; ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄືນໂຄງການອະນຸຍາດລົງທຶນໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ທ້ອງຖິ່ນອະນຸຍາດ, ໂຄງການໃດບໍ່ຮັບປະກັນດ້ານເຕັກນິກ ຫລື ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ພິຈາລະນາຍົກເລີກ;

5. ເອົາໃຈໃສ່ລະດົມແຫລ່ງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່; ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າບັນຫາການຫັນຊັບສິນເປັນທຶນ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້,  ການມອບໂອນຊັບສິນທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ ແລະ ມູນຄ່າສູງ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ, ກວດສອບໄດ້ ແລະ ມີກົນໄກການຮັບຮອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;

6. ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າ,  ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ  ເປັນຕົ້ນ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ໄຟຟ້າ, ສະບຽງອາຫານ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ;

7. ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ໄປສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ ມີສະມັດຕະພາບສູງ, ກຸ້ມຄ່າ, ຊຸກຍູ້ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກຳ ຕິດພັນກັບການຕະຫລາດແຕ່ຫົວທີ ກ້າວຂຶ້ນເປັນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາຫລາຍຂຶ້ນ ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍມີການສົມທົບ ລະຫວ່າງ ອໍານາດການປົກຄອງ, ນັກທຸລະກິດ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ ນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ, ມີຫລາກຫລາຍຜະລິດຕະພັນ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຮັບປະກັນການຜະລິດ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ຕາມທິດກະສິກໍາສະອາດ, ປອດໄພ, ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ມອບເປັນພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ;

8. ຄົ້ນຄວ້າ ຈັດສັນເຂດ ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກຳ ຕາມແລວທາງເສດຖະກິດ ເພື່ອຮອງຮັບ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກຳທີ່ມີແລ້ວ ດ້ວຍການສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໂຮງງານສາມາດດຳເນີນກິດຈະການໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ, ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງບໍ່ໃຫ້ໂຮງງານຖືກປິດ ໃນໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19;

9. ເອົາໃຈໃສ່ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໂດຍສະເພາະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການພັດທະນາ; ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດກົດໝາຍໃນຂົງເຂດນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

10. ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການ ທີ່ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດທົດລອງຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ເປັນຕົ້ນ: ການທົດລອງຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ແລະ ຄໍາເຄົ້າ ເພື່ອສົ່ງອອກ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ ແລະ ມີມາດຕະການຕາມກົດໝາຍ ຕໍ່ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນໂຄງການດັ່ງກ່າວຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

11. ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ຢ່າງລະອຽດ, ມີມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ບັນດາໂຄງການ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ, ຄົ້ນຄວ້າອອກນິຕິກຳ ທີ່ລະອຽດ ແລະ ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນກະສິກຳ ໂດຍສະເພາະການຫັນປ່ຽນດິນນາ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນຕໍ່ໜ້າ;

12. ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ດ້ວຍການສຸມໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ສະຫະກອນກະສິກໍາ ແລະ ບໍລິການ ໃຫ້ເປັນຕົວແບບປະມານ 3 ສະຫະກອນຜະລິດກະສິກຳ, ສ້າງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ 2 ສະຫະກອນ ແລະ ກຸ່ມການຜະລິດ 663 ກຸ່ມ ໃນນີ້: ສ້າງໃຫ້ເປັນກຸ່ມເຂັ້ມແຂງ 60 ກຸ່ມໃຫ້ບັນລຸຜົນຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້;

13. ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ 5 ປີ (2021-2025) ໃຫ້ເປັນແຜນປະຈໍາປີ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກຳ, ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ລະຂະແໜງການ ໃຫ້ຈະແຈ້ງ;

14. ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງ ສາມາດເປັນບ່ອນອີງໃນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງເຊື່ອມໂຍງຖານຂໍ້ມູນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ໃນກົດໝາຍ;

15. ສືບ​ຕໍ່ປະຕິບັດນ​ະ​ໂຍບາຍ, ມາດ​ຕະການ ​ແລະ ວິທີ​ການແກ້​ໄຂ​ບັນດາ​ຄາດໝາຍຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ທີ່​ບໍ່​ບັນລຸ ​ແລະ ທົດ​ຖອຍ​, ເອົາໃ​ຈໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຄູ-ອາຈານ, ສືບ​ຕໍ່​ສ້າງ​ ​ແລະ ປັບປຸງ​​ນິຕິ​ກຳເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການ​ສອນ​ແບບ​ທາງ​ໄກ, ພັດທະນາຫລັກສູດ ​ແລະ ​ສະໜອງ​ອຸປະກອນ ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນໃນ​ທຸກ​ຊັ້ນ, ທຸກ​ສາຍ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາມາດ​ຕອບ​ສະໜອງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດທະນາ​ຊັບ​ພະຍາ​ກອນ​ມະນຸ​ດ ​ໃນ​ຍຸກ 4.0 ​ໃຫ້​ມີ​ຄຸ​ນນະພາ​ບ; ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ການ​ຍົກ​ສູງຈັນຍາບັນ ຈັນຍາທໍາຂອງແພດ ໝໍ, ​ຄຸນ​ນະພາ​ບການ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ສາທາລະນະ​ສຸກຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງ, ຊຸກຍູ້ ສົ່ງ​ເສີມ ການ​ຄົ້ນຄວ້າ, ​ວິ​ໄຈ ​ແລະ ນໍາໃຊ້ພູມ​ປັນຍາ​ດ້ານ​ການ​​ແ​ພດ ​ແລະ ການຢາ​ພື້ນ​ເມືອງ ​ເພື່ອປະກອບສ່ວນ​​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປິ່ນປົວ​ສຸຂະພາບ; ​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃຫ້​​ຜູ້​ປະກອບ​ການ, ຫົວໜ່ວຍ​ທຸລະ​ກິດ ຮັບ​ເອົາແຮງ​ງານທີ່​ຫວ່າງ​ງານ​ເຂົ້າ​ເຮັດວຽກໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ; ສືບ​ຕໍ່​ຄົ້ນຄວ້າ​ອອກນິຕິກຳກ່ຽວກັບການ​ສຶກສາ​ອົບຮົມ, ການ​ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ເພື່ອໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ, ເປັນເຈົ້າການຫັນປ່ຽນຢ່າງແທ້ຈິງ​ໃນ​ການ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​​ແບບ​ໃໝ່ (New Normal);

16. ສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຄຸ້ມຄອງລັດ ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ: ປັບປຸງອົງການປົກຄອງລັດ ແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາລະບົດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ; ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ, ຈໍາກັດບັນດາຊ່ອງຫວ່າງການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ລົງເທື່ອລະກ້າວ ເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານລັດແຕ່ລະຂັ້ນ ມີຄວາມໂລ່ງລ່ຽນ, ໂປ່ງໃສ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ດີຂຶ້ນ ຕາມທິດ 3 ສ້າງ;

17. ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າກໍານົດອັດຕາສ່ວນແບ່ງປັນການລົງທຶນໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ເສດຖະກິດ, ສຶກສາທິການ, ສາທາລະນະສຸກ, ການນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ນັບທັງການກໍານົດມູນຄ່າ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງເຂົ້າໃນມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທ່ວງທັນເວລາ;

18. ຄົ້ນຄວ້າການນໍາໃຊ້ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ກ້າວໜ້າ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;

        2. ທິດທາງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໂດຍພື້ນຖານຕໍ່ຮ່າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ບັນດາມາດຕະການ ດ້ານລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ການດຸນດ່ຽງງົບປະມານ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານປະຈຳປີໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍ, ສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ບາງມາດຕະການເພີ່ມຕື່ມ ດັ່ງນີ້:

1. ມາດຕະການດ້ານລາຍຮັບ: ສືບຕໍ່ເລັ່ງທວງ ແລະ ເກັບຄືນ ບັນດາລາຍຮັບທີ່ຄ້າງມອບ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ກວດເຫັນເພີ່ມຈາກການກວດສອບ-ກວດກາ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍ; ສືບຕໍ່ສຳຫລວດຖານລາຍຮັບໃໝ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຈະແຈ້ງ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄາດຄະເນ ວາງແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໃຫ້ສາມາດກຸ້ມລາຍຈ່າຍພາຍໃນ, ແກ້ໄຂການຂາດດຸນງົບປະມານປະຈຳປີ ໃຫ້ຫລຸດລົງ, ຮັບປະກັນການຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍໜີ້ສິນ, ປັບປຸງໂຄງສ້າງງົບປະມານໃຫ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມສົມດຸນໝັ້ນທ່ຽງເທື່ອລະກ້າວ, ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ຮັດກຸມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ;

2. ມາດຕະການດ້ານລາຍຈ່າຍ: ຮີບຮ້ອນຈັດສັນລາຍຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານ ແລະ ລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021; ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ, ປະຢັດມັດທະຍັດ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະຢັດລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ;

3. ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເປັນບຸລິມະສິດສຳລັບຂະແໜງການໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອຮັບປະກັນ​ໃຫ້ການ​ຮຽນ​-ການ​ສອນໄດ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ການຮຽນ-ການສອນ ​ແບບ​ທາງ​ໄກ​ໃຫ້​ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ແລະ ປັບປຸງກອງ​ທຶນ​ປະກັນ​ສຸຂະພາບໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທຸກຍາກຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ແພດ​ໝໍ ​ແລະ ພະນັກງານ-​ລັດຖະກອນ​ທີ່ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່ໂດຍ​ກົງ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຄວບ​ຄຸມ, ສະກັດ​ກັ້ນ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ແຜ່​ລະບາດ​ຂອງ​ພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ-19; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດຊາດປະຊາທິປະໄຕ ຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 74/ລບ, ລົງວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2021; ສຸມທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໄປຕາມທິດສາມສ້າງ ແລະ ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງສູນກາງພັກ;

4. ຮັບປະກັນການລະດົມແຫລ່ງທຶນດຸນດ່ຽງງົບປະມານ ແລະ ຊຳລະໜີ້ສິນ;  ຫລຸດຜ່ອນການສ້າງໜີ້ສິນເພີ່ມໃໝ່ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນທີ່ມີໃຫ້ຫລຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ;

5. ມີມາດຕະການປັບປຸງແກ້ໄຂ ວິສາຫະກິດລັດ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຍັງດຳເນີນທຸລະກິດຂາດທຶນຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາຫລາຍປີຊ້ອນ ໃຫ້ມີກຳໄລ ແລະ ປະກອບສ່ວນລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ນໍາເອົາທິດທາງປະຕິຮູບວິສາຫະກິດລັດ ຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

       3. ທິດທາງແຜນເງິນຕາ ປະຈຳປີ 2022

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໂດຍພື້ນຖານຕໍ່ຮ່າງແຜນເງິນຕາ ປະຈຳປີ 2022 ທີ່ໄດ້ກໍານົດ 8 ຄາດໝາຍ ແລະ 4 ວຽກງານຈຸດສຸມ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍ ສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ບາງມາດຕະການເພີ່ມຕື່ມ ດັ່ງນີ້:

1. ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ດຳເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຮັດກຸມ ຕາມທິດສົ່ງເສີມການຜະລິດເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ພາຍຫລັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19;

2. ເອົາໃຈໃສ່ ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນເງິນຕາໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກຕະຫລາດ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ;

3. ຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກຳການຄ້າ-ການບໍລິການ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕາມຊາຍແດນທີ່ຢູ່ນອກລະບົບໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານ, ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝໃຫ້ທົ່ວເຖິງ;

4. ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການລະດົມເງິນຝາກ ແລະ ການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້ໄປຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການທີ່ວາງໄວ້  ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານຫລັກຊັບ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລະບົບການຊໍາລະ ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແຂງແຮງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ທັງໝົດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນບາງທັດສະນະຄໍາເຫັນ ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ການຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2022 ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ດັ່ງກ່າວຕາມພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.