loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະທີມງານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດເຂົ້າພົບປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ພ.ພ. 27, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ຂ່າວ: ຄະນະທີມງານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດເຂົ້າພົບປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທ່ານ ພອນແກ້ວ ສີຫອມວົງ ຫົວໜ້າພະແນກ ກົມກວດກາລັດ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ເຂົ້າພົບທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ການພົບຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການແຈ້ງຈຸດປະສົງຂອງການມາເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະທີມງານ ເປັນຕົ້ນ: ການລົງຕິດຕາມກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເລີມແຕ່ຫົວທີ ຈໍານວນ 2 ໂຄງການ, ກວດກາໂຄງການຕາມຜົນການກວດສອບ ປີ 2018 ແລະ 2019 (ໂຄງການບໍ່ໄດ້ເຮັດສັນຍາເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ 22 ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການນອກແຜນ 1 ໂຄງການ) ແລະ ຊຸກຍຸ້ວຽກງານກວດກາລັດ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ; ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ ຄະນະທີມງານກວດກາແຫ່ງລັດ. ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນທ່ານກໍໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຄະນະທີມງານທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ, ເຊິ່ງສະແດງອອກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຕ່າງໆໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານຍັງມີຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາຕໍ່ຄະນະທີມງານອົງການກາແຫ່ງລັດ ທີ່ລົງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການກວດກາບັນດາໂຄງການເຊົ່າ-ສໍາປະທານດິນລັດໃນການປຸກຢ່າງພາລາ, ໂຄງການສືກສາສໍາຫຼວດແຮ່ທາດຕ່າງໆ.

ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ