loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະທິມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໄອຊີທີ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ.

ກ.ຍ. 28, 2023 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນ, ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2023 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະທິມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໄອຊີທີ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ, ນໍາໂດຍທ່ານ ນ. ດາວເພັດ ສີຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມການເງິນ, ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ມີທ່ານ ອາວີນັດ ພິກຂະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ ໄອຊີທີ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຕາງໜ້າສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຕ້ອນຮັບໂດຍທ່ານ ນ. ວັນສີ ພວງມະໄລ ກໍາມະການປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ-ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຄະນະເລຂາທິການ, ຄະນະທິມງານຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະນັກງານຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງ, ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມດ້ວຍການສຳພາດ ແລະ ຢ້ຽມຊົມຕົວຈິງ ດ້ານໂຄງຮ່າງພື້ນຖານລະບົບ ໄອຊີທີ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ໃນການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບ ໄອຊີທີ ໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ. ເຊິ່ງທິມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໄອຊີທີ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ເລືອກເອົາສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນ 1 ໃນ 4 ແຂວງ ເພື່ອເປັນກຸ່ມຕົວຢ່າງ ແລະ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະປະເພດຄວາມພ້ອມດ້ານລະບົບ ໄອຊີທີ ຈາກຜົນຂອງການຕອບແບບສອບຖາມ.
ການເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້, ຕາງໜ້າຄະນະເລຂາທິການໄດ້ລາຍງານວິໄສທັດການຫັນເປັນດິຈິຕອນ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລາຍງານສະພາບການນໍາໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ(ໄອທີ ແລະ ຫໍສະໝຸດ) ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງໂດຍຫຍໍ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ກ່ຽວກັບການຄຸມຄອງ, ສິ່ງທ້າທາຍຂອງເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ໂອກາດດ້ານ ໄອຊີທີ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ເພື່ອນໍາເອົາຂໍ້ມູນຈາກຜົນສໍາຫຼວດມາເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນການສ້າງບົດລາຍງານການປະເມີນສະພາບການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ(ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ: ໄອຊີທີ) ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ 18 ເຂດໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການ ສະເຕັບ.
 
ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະທິມງານໄດ້ຢ້ຽມຊົມຕົວຈິງໂຄງລາງພື້ນຖານ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນຕົ້ນ: ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງເຮັດວຽກ ແລະ ອື່ນໆ.
ພາບ/ຂ່າວ: ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.