loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງພົນລະເມືອງ.

ມ.ຖ. 14, 2023 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນອັງຄານ, ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2023, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງພົນລະເມືອງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາມະນີ ໄຊດວງຕາ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 04, ປະທານຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ, ມີເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຂວງ-ເມືອງ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນຂະແໜງວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນໃນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງທ້າວ ພັນປະສິດ ໂພຕິທໍາ ກ່ຽວກັບການຂໍຮັບເງິນທົດແທນຄືນ ຈາກຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບເມືອງໄຊ ແລະ ຂອງແຂວງ ທີ່ໄດ້ສະເໜີມາທາງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການກ່ຽວຂ້ອງ. ກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບເມືອງໄຊ ແລະ ຂອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາໃນໄລຜ່ານມາ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອຊອກຫາວິທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຮ່ວມກັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄອງ ຕາມລະບຽບການກໍານົດໄວ້.ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ກອງປະຊຸມເຫັນດີໃຫ້ຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຮັດໜັງສືເຊີນຜູ້ກ່ຽວມາລຸລວງໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕາມການຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້; ມອບຄືນໃຫ້ທາງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ຫ້ອງກັນປະກັນສຸຂະພາບແຂວງ ລຸລວງຜູ້ກ່ຽວຕື່ມອີກ ພ້ອມທັງເຊີນການຈັດຕັ້ງຂອງຜູ່ກ່ຽວເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈແລ້ວເຊັນບົດບັນທຶກທີ່ໄດ້ເຮັດຮ່ວມກັບປະກັນສຸຂະພາບແຂວງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ມອບໃຫ້ຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຂວງສືບຕໍ່ຊ່ວຍປະສານ ເອກະ ສານທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຄົບເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໃບສັ່ງຂອງແພດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ, ເພື່ອຈະໄດ້ຊ່ວຍຜູ້ກ່ຽວໃນສ່ວນທີ່ຢູ່ໃນເງືອນໄຂທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນຄືນ.

ພາບ/ຂ່າວ: ນັກຂ່າວ ສພຂ.