loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ສຳເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ ຂົງເຂດວຽກງານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ.

ມ.ກ. 2, 2024 | ເຂດ 1 ນະຫລວງວຽງຈັນ

( ສປ ນວ ) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໄປເທື່ອລະກ້າວ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 25-29 ທັນວາ 2023, ຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ທີ່ເມືອງສັງທອງ ແລະ ເມືອງປາກງື່ມ ນວ ໂດຍການນຳພາຂອງ ທ່ານ ນາງ ລຳພອຍ ສີອັກຄະຈັນ, ຮອງປະທານ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ, ທ່ານ ນາງ ເກດມະນີ ບັນດາສັກ, ປະທານຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ມີບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງ, ບັນດາຄະນະສະມາຊິກສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງສັງທອງ ແລະ ເມືອງປາກງື່ມ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການເມືອງ ແລະ ວິຊາການຈຳ ນວນໜ່ຶງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້, ເປັນການລົງຕິດຕາມສະພາບລວມ ເພື່ອເກັບກຳບັນຫາ, ສະພາບຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຕ່ລະຂົງເຂດ, ບັນດາຜົນກະທົບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນຢູ່ແຕ່ລະຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນຳສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທີງໄດ້ພິຈາລະນາໄຂ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2023 ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ 02 ເມືອງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້.