loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະກວດສອບ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາພາກເໜືອເຂົ້າພົບຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ພ.ພ. 31, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ຕອນບ່າຍ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ຊັ້ນ1/2), ທ່ານ ຊົມຊື່ນ ໄຊເກີຢາຈົງຕົວ ປະທານກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາພາກເໜືອ ພ້ອມຄະນະກວດສອບ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາພາກເໜືອ ເຂົ້າພົບ ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ຮອງປະທານ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ມີ ປະທານ, ຮອງປະທານ ຄະນະກໍາມະການ, ຮອງເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການເຂົ້າພົບຂອງຄະນະກວດສອບ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາພາກເໜືອໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການແຈ້ງຈຸດປະສົງຂອງການມາເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກງານຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໂດຍສະເພາະ ການດໍາເນີນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2021 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນຕົ້ນ: ກວດຄືນຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຂ.ຜລ, ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022; ກວດຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາກວດສອບປີຜ່ານມາ ສະບັບລົງວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2021; ກວດສອບລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບຊັບສິນຂອງລັດ; ກວດສອບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍວິຊາການ, ໜີ້ຕ້ອງຮັບ-ຕ້ອງສົ່ງ, ການປະມູນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍເພີ່ມ; ກວດສອບການຈັດສັນໂຄງການເຂົ້າໃນການລົງທຶນຂອງລັດ; ກວດສອບການຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກການເຊົ່າສໍາປະທານ, ລາຍຮັບສວຍສາອາກອນ, ລາຍຮັບຈາກພາສີທີ່ດິນ, ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ບໍລິການຂອງບັນດາພະແນກການ ແລະ ການກວດສອບອື່ນໆ; ໄດ້ຮັບຟັງທ່ານ ວີໄຊ ຢ່າງ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກ ຕາງໜ້າໃຫ້ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາພາກເໜືອ ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊີ້ນໍາ ແລະ ຄະນະກວດສອບແຫ່ງລັດ ການດໍາເນີນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2021 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ສະບັບເລກທີ 358/ອກສລ, ລົງວັນທີ 28 ເມສາ 2022 ແລະ ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກວດສອບໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ໂອກາດດຽວນີ້ ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ ຄະນະກວດສອບ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາພາກເໜືອ, ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນທ່ານກໍໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຄະນະທີມງານທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ຫຼາຍບັນຫາທີ່ໄດ້ກວດພົບກໍໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ້ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ຈາກນັ້ນ, ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຄະນະກວດສອບ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາພາກເໜືອກໍແລນປ່ຽນບາງບົດຮຽນເປັນຕົນ: ຂອດການປະສານງານລະຫວ່າງສະພາປະຊາຊົນແຂວງກັບອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາພາກເໜືອ.

ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ.