loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄສຜງ ສະພາປະຊາຊົນ ນວ ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານຂົງເຂດ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນວ.

​ພ.ຈ. 3, 2022 | ເຂດ 1 ນະຫລວງວຽງຈັນ

(ສປນວ) ວັນທີ 01 ພະຈິກ 2022, ທ່ານ ສົມບັດ ຈັນທະມາດ ປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ສືບຕໍ່ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022 ຢູ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນວ ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ແສງອາລຸນ ສຸລິຍະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນວ ແລະ ມີບັນດາຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງການຂອງພະແນກ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 09 ເມືອງ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນການລົງເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ແສງອາລຸນ ສຸລິຍະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນວ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ແຜນງານທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ, ໃນນັ້ນ ແຜນການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ສາມາດສະໜອງສະບຽງອາຫານປະເພດເຂົ້າ, ພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ສະໜອງທາດຊີ້ນ ໄດ້ພຽງພໍ ແລະ ມີສ່ວນແຮໄວ້ຈຳນວນໜຶ່ງ, ການຟື້ນຟູສ້ອມແປງໃສ່ບັນດາໂຄງການຊົນລະປະທານ ທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດກະກະສິກຳມີຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງ ຈຳ ນວນ 28 ໂຄງການ, ກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງສຳເລັດແລ້ວ 16 ໂຄງການ, ໄດ້ຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນໄຖກົບຕໍເຟືອງ ເພື່ອປັບປຸງບຳລຸງດິນ ປະຕິບັດໄດ້ 91,14% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການ 67.817 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ປະຕິຮູບນາໄຮ່ນ້ອຍເປັນນາໄຮ່ໃຫຍ່ ຢູ່ 5 ເມືອງນອກ ໄດ້ 70 ເຮັກຕາ. ແຜນງານຜະລິດສິນຄ້າ ຜ່ານມາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ມີການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳ ໄປຕ່າງປະເທດໃນໄລນະ 9 ເດືອນ ໄດ້ 47.702 ໂຕນ, ລວມມູນຄ່າ 21.081.025 ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນ ມີເຂົ້າສານ 990 ໂຕນ ມູນຄ່າ 548.000 ໂດລາ, ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ 17.568 ໂຕນ ມູນຄ່າ 11.959.000 ໂດລາ, ປະເພດໄມ້ 13.707 ໂຕນ ມູນຄ່າ 2.903.588 ໂດລາ, ປະເພດແປ້ງມັນຕົ້ນ 10.893 ໂຕນ ມູນຄ່າ 3.740.000 ໂດລາ ແລະ ປະເພດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຈຳນວນໜຶ່ງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດໄດ້ 139 ກຸ່ມ, ໃນນັ້ນ ກຸ່ມກະສິກຳອິນຊີ 12 ກຸ່ມ, ກຸ່ມກະສິກຳສະອາດ 67 ກຸ່ມ, ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າແນວພັນລຸ້ນ 3 ມີ 16 ກຸ່ມ, ກຸ່ມປູກມັນຕົ້ນ 16 ກຸ່ມ, ກຸ່ມປູກສາລີ 1 ກຸ່ມ, ກຸ່ມລ້ຽງສັດ 12 ກຸ່ມ, ກຸ່ມບໍລິຫານກົນຈັກ 1 ກຸ່ມ ແລະ ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນກຸ່ມ ແລະ ບໍລິຫານພາຍໃຕ້ທຶນຂອງໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ, ໂຄງການ CLEAN ແລະ ໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

(ນາງ ໂຮງທ່າວ ຊົງເຢີ)