loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຂ່າວ: ກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX; ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II.

ມ.ຖ. 2, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ຕອນບ່າຍ ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2022 ທີ່ສະໂມສອນເມືອງຂວາ ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ປະຈໍາເມືອງຂວາ (ປະກອບມີ ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2, ທ່ານ ສີສູນທອນ ສໍຜາບມີໄຊ ຮອງປະທານກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2, ທ່ານ ພົມມີ ອິນມະສອນ ປະທານກວດກາພັກ-ລັດເມືອງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II, ທ່ານ ບຸນສາລີ ຈິດດາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກສາທລະນະສຸກແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II, ທ່ານ ນາງ ລຸນ ຄໍາວົງໃຈ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ແລະ ທ່ານ ອຸເດດ ມະນີວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II );  ກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX; ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II; ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ພອນທະວີ ໄຊມົນຕີ ເຈົ້າເມືອງ-ເມືອງຂວາ, ບັນດາທ່ານຮອງເລຂາພັກເມືອງ, ຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ, ກໍາມະການພັກເມືອງ, ທະຫານ-ຕໍາຫຼວດບັນດາທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ທະຫານ-ຕໍາຫຼວດ, ພະນັກງານປະຕິວັດອາວຸໂສ-ບໍານານ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານເລຂາພັກ-ນາຍບ້ານ 11 ບ້ານ ອ້ອມຂ້າງເທດສະບານເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ຂຶ້ນເຜີຍແຜ່ບັນດາເນື້ອໃນ ມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຈໍານວນ 2 ສະບັບ ເປັນຕົ້ນເເມ່ນ: ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາວະລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນໄລຍະປີ 2021-2023 ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10/8/2021 ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາວະລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໃນໄລຍະປີ 2021-2023 ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10/8/2021; ທ່ານ ສີສູນທອນ ສໍຜາບມີໄຊ ຂຶ້ນເຜີຍແຜ່ບັນດາເນື້ອໃນ ມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຈໍານວນ 11 ສະບັບ ເປັນຕົ້ນເເມ່ນ: ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2021-2030 ສະບັບເລກທີ 22/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16/11/2021; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 20 ປີ (2021-2024) ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ສະບັບເລກທີ 23/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16/11/2021; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການກວດກາ ຕາມຜົນການກວດສອບ ປະຈໍາປີ 2019, ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງການກວດກາລັດ ສະບັບເລກທີ 24/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16/11/2021; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຜົນການກວດສອບ ປະຈໍາປີ 2020, ບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ສະບັບເລກທີ 25/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16/11/2021; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະບັບເລກທີ 26/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16/11/2021; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະບັບເລກທີ 27/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16/11/2021; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາຜູ້ພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະບັບເລກທີ 28/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16/11/2021; ມະຕິວ່າການຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16/11/2021; ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 9 ເດືອນ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2022 ສະບັບເລກທີ 41/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17/11/2021;ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 10 ເດືອນ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2021 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2022 ສະບັບເລກທີ 42/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17/11/2021; ຮັບຟັງທ່ານ ພົມມີ ອິນມະສອນ ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຂຶ້ນເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຈໍານວນ 08 ມະຕິ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ມະຕິວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ກ່ຽວກັບ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະ​ຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ​ທາງ​ແຜນ​ການ​ປະ​ຈຳປີ 2022 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈໍາ ພາກເໜືອ; ​ຜົນ​ການກວດ​ສອບ​ບົດຫຼູບ​ຂາດ​ຕົວງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງລັດວິສາຫາກິດນໍ້າປະປາແຂວງຜົ້ງສາລີ ປະຈໍາປີ 2020 ສະບັບເລກທີ 03/ສພຂ, ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022; ມະ​ຕິ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2022; ການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2019 ຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຂ, ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022; ມະ​ຕິ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ກ່ຽວກັບ​ການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະ​ຈຳ​ປີ 2021 ແລະ ທິ​ດ​ທາງ​ແຜນ​ການ ປະ​ຈຳ​ປີ 2022 ຂອງ​ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຂ, ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022; ມະ​ຕິ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ​ກ່ຽວກັບການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະ​ຈຳ​ປີ 2021 ແລະ ທິ​ດ​ທາງ​ແຜນ​ການ ປະ​ຈຳ​ປີ 2022 ຂອງ​ສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຂ, ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022; ມະ​ຕິ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບການ​ສ້າງກອງ​ທຶນຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພ​ພິ​ບັດ ຂັ້ນ​ແຂວງ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຂ, ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022; ມະ​ຕິ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ປະ​ຈຳ​ປີ 2021 ແລະ ທິດ​ທາງ​ແຜນ​ການ​ ປະ​ຈຳ​ປີ 2022 ຂອງ​ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ ສະບັບເລກທີ 08/ສພຂ, ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022; ມະ​ຕິ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ງົບ​ປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ​ປະ​ຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດ​ທາງ​ແຜນ​ການປະ​ຈຳປີ 2022 ຂອງ​ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ ສະບັບເລກທີ 09/ສພຂ, ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022; ມະ​ຕິ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​​ບົດລາຍ​ງານກ່ຽວກັບ ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດວຽກ​ງານ​ ປະ​ຈຳ​ປີ 2021 ແລະ ແຜນ​ການ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2022 ຂອງ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ຊຸດ​ທີ II ສະບັບເລກທີ 10/ສພຂ, ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022; ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບເອົາຄໍາເໜີ ຈາກ ບັນດາຫ້ອງການ, ພະນັກງານ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ທີ່ມີຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ.

          ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX; ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຍັງສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ບັນດາບ້ານ ໄປຈົນເຖິງ ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2022 ຈຶ່ງຈະສໍາເລັດ.

ພາບ-ຂ່າວ ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ