loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຂ່າວຝືກອົບຮົມການຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ່ແກ່ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ກ.ຍ. 4, 2023 | ເຂດ 3 ຫຼວງນ້ຳ​ທາ

ຝືກອົບຮົມການຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ່ແກ່ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ວັນທີ່ 4 ກັນຍານີ້ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດຊູດຝືກອົບຮົມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຢູ່ທີ່ສະໂມສອນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຸບັນ ສະວະວຸດ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກໍາມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດາ ທ່ານ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງມາຈາກແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກອງເລຂາຈາກສະພາແຫ່ງຊາດພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 78 ທ່ານ, ຍິງ 26 ທ່ານ, ການຝືກອົບຮົມມີດັ່ງນີ້ ການຕິດຕາມກວດກາ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະມາຊິກ ສສຊ – ສສຂ, ຫຼັກການກຽ່ວກັບການຕິດຕາມກວດກາ, ເນື້ອໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ການກວດກາບົດລາຍງານ ແລະ ນິຕິກໍາ, ນິຕິກໍາທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊສະເພາະ, ຮູບການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະມາຊິກ ສສຊ – ສສຂ ໃນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຕິດຕາມກວດກາ, ການປະເມີນຜົນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ເຫດຜົນແລະ ຄວາມຈໍາເປັນ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ, ກົນໄກ ແລະ ຫຼັກການປະເມີນຜົນ, ເຕັກນິກວິທີການປະເມີນຜົນ, ການລາຍງານຜົນການປະເມີນ, ສະຫຼູບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ທັກສະໃນການພົບປະປະຊາຊົນຂອງສະມາຊິກ ສສຊ- ສສຂ, ທັກສະການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ການຊັກຖາມ, ຄວາມໝາຍສໍາຄັນຂອງການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ການຊັກຖາມ, ຊື່ງຈະໄດ້ຝືກອົບຮົມເປັນເວລາ 2 ຈຶ່ງຈະສໍາເລັດ.

ໂດຍ ນາງ ອາເມີງ ວິແຄລູ