loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ກ.ຍ. 27, 2023 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ວັນສຸກທີ 15 ກັນຍາ 2023 ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງບໍລິສັດ CNP ສໍາຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຂາອອກ – ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ນໍາໂດຍທ່ານ ຄໍາມ່ວນ ຊົມສີຫາປັນຍາ ຮອງປະທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະຮັບຜິດຊອບຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
  
ການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາໃນຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ຄໍາແດງ ລັດຕະນະວົງ ທີ່ປຶກສາ ບໍລິສັດ CNP, ໄດ້ຕາງໜ້າລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກ (ຂອງບໍລິສັດ CNP ສໍາຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຂາອອກ – ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ) ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນບາງສ່ວນຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂດຍສະເພາະໃນການດໍາເນີນໂຄງການ ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກຈາກລັດຖະບານ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຫ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ບໍລິສັດດໍາເນີນວຽກງານໄດ້ດີໂດຍຕະຫຼອດມາເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ໄກ່ເກ່ຍ, ໄດ້ຊົດເຊີຍຕໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ໄດ້ຟື້ນຟູຊິວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ – ສັງຄົມ, ຟື້ນຟູປ່າ ແລະ ປູກປ່າທົດແທນຄືນ ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ ແລະ ຍັງຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາອື່ນໆ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕື່ມອີກ.
 
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທິມງານໄດ້ມີຄໍາຄິດຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເຫັນໄດ້ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ແລະ ຊອກຫາວິທີ່ທາງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ, ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ບໍລິສັດ ໃນການຄຸມຄອງ, ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຂດຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກດັ່ງກ່າວຂອງບໍລິສັດ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຕື່ມອີກ.
ພາບ/ຂ່າວ: ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.