loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານ ຢູ່ 3 ແຂວງ

ກ.ຍ. 13, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-8 ກັນຍາ 2023 ທ່ານ ປອ. ເກດແກ້ວ ສີຫາລາດ ຮອງປະທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ ກໍ່ສ້າງ, ບູລະນະສ້ອມແປງ ປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ຕາມແລວແມ່ນໍ້າຂອງ, ດອນກາງນໍ້າຂອງ ທີ່ເປັນຊາຍແດນລະຫວ່າງຊາດ, ເສັ້ນທາງສາຍຫຼັກ, ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ, ການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ, ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແບບທົດລອງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ປູກໄມ້ທົດແທນຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ປອ. ເກດແກ້ວ ສີຫາລາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າພົບ ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ທ່ານ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ທ່ານ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອລາຍງານ ແລະ ແຈ້ງຈຸດປະສົງໃນການມາເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບູລະນະສ້ອມແປງ ປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ, ເສັ້ນທາງສາຍຫຼັກ ແລະ ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ ຂອງ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ 098/ສພຊ, ລົງວັນທີ 28/6/2018; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ ໄປເປັນທີ່ດິນປະເພດອື່ນ, ການຟື້ນຟູ ແລະ ການປູກປ່າທົດແທນ ຈາກບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຫັນປ່ຽນເນື້ອທີ່ດິນປ່າໄມ້ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແບບທົດລອງ ສະບັບເລກທີ 61/ນຍ, ລົງວັນທີ 21/6/2021. ພາຍຫຼັງຮັບຟັງການລາຍງານຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກອງປະຊຸມກໍໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍົກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ ລາຍງານຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດມີທິດຊີ້ນໍາໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ, ພາຍຫຼັງຮັບຟັງການລາຍງານ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີທິດຊີ້ນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: (1) ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ຄັດຈ້ອນ ແລະ ຈັດບຸລິມະສິດໂຄງການທີ່ຮີບດ່ວນ ແລະ ຈໍາເປັນ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ທີ່ເປັນຈຸດຫຼໍ່ແຫຼມ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະສູນເສຍເຂດນໍ້າແດນດິນຂອງປະເທດ ເພື່ອສະເໜີເຂົ້າແຜນຈັດສັນງົບປະມານໃນແຕ່ລະປີ, ການນໍາໃຊ້ທຶນ ແລະ ການກໍານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກໃນການກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ຕາຝັ່ງເຈື່ອນ, ເສັ້ນທາງ, ຕິດຕາມ ກວດກາຄຸນນະພາບ, ການຄຸ້ມຄອງກວດກາລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ການຕິດຊັ່ງນໍ້າໜັກ ເພື່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງໄດ້ຍາວນານ; (2) ການລາຍງານບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ເພື່ອຊອກວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ສູ້ຊົນສໍາຫຼວດວັດແທກເນື້ອທີ່ດິນ 3 ປະເພດປ່າໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ; (3) ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ປູກໄມ້ທົດແທນ ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງປະຕິບັດໄດ້ໜ້ອຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ຖືກໂຄງການ; (4) ຕໍ່ໂຄງການສໍາປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແບບທົດລອງ ຕ້ອງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ສໍາປະທານໂຄງການ ຮີບຮ້ອນສ້າງບົດປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທໍາມະຊາດ ແລະ ຕິດຕາມແຜນການປິດບໍ່ ລາຍງານສະພາບການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທົດລອງ ພາຍໃນແຂວງໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນສໍາຄັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໄດ້ປັບປຸງເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX.
ຄະນະ ໄດ້ຮ່ວມກັບບັນດາທ່ານຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທັງສາມເຂດ ແລະ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງລົງເບິ່ງພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເປັນຕົ້ນ ໂຄງການພັດທະນາແຄມຂອງນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ປຸງແຕ່ງ ແລະ ການປິດບໍ່ຫີນກາວ ຢູ່ບ້ານສີບຸນເຮືອງ ເມືອງຈໍາພອນ, ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກທົດລອງຂອງບໍລິສັດ ລາວມີໄຊ ມາຍນິ້ງ ຈໍາກັດ ຢູ່ບ້ານພະລອງ ເມືອງພິນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວເບຕົງອັດແຮງຕາດໄຮຂ້າມເຊບັ້ງຫຽງ ເມືອງພິນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສະພາບໜ້າທາງເປ່ເພ ແລະ ຈຸດຕິດຊັ່ງນໍ້າໜັກລົດ ເສັ້ນທາງເລກ 9, ເຂດຫຼໍ່ແຫຼມຈຸດຕາຝັ່ງເຈື່ອນຢູ່ເຂດບ້ານປຸ່ງ, ບ້ານດອນຂຽນ, ດອນກາງຂອງ (ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕາຝັ່ງເຈື່ອນດອນປາແດກ) ແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈຸດຕາຝັ່ງເຈື່ອນເຂດບ້ານປາກກະດັນ, ບ້ານຫາດຊາຍຄູນ, ບ້ານປາກປຶງ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ໂຄງການຂຸດຄົ້ນປຸງແຕ່ງແຮ່ຄໍາ, ແຮ່ນິແກນ, ໂກບານ ແລະ ແຮ່ເຫຼັກ ຂອງບໍລິສັດ ກາວີໂກລາວບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 5 (ບໍລິຄໍາໄຊ-ບຶງການ), ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງສອງຊັ້ນ ຢູ່ຈຸດທີ່ເປ່ເພຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 1G, ເສັ້ນທາງເລກ 9, 11 ແລະ 12.