loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບທໍາອິດຮ່ວມກັນ

ພ.ພ. 12, 2022 | SlideMobile, ຂ່າວກອງປະຊຸມ

              (ສພຊ) ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປະສານງານ ລະຫວ່າງກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຖືວ່າເປັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມສະບັບທໍາອິດ ທີ່ກໍາມາທິການ ແລະ ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລົງລາຍເຊັນຮ່ວມເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເຖິງວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ກໍາມາທິການ ແລະ ກະຊວງ ໄດ້ມີການພົວພັນປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຢ່າງໃກ້ສິດມາໂດຍຕະຫລອດ ໂດຍສະເພາະການຄົ້ນຄວ້າໂຄງ ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກ່ອນນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີນິຕິກໍາໂດຍສະເພາະທີ່ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການພົວພັນປະສານ ງານເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ກໍາກ່ຽວກັບຫລັກການ, ຂອບເຂດ, ລະບຽບການ, ຂັ້ນຕອນ, ວິທີການປະ ສານງານລະຫວ່າງ ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບກະຊວງພະລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື, ສະໜອງ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນການກະກຽມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ) ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຊິ່ງຈະເປັນການປະກອບສ່ວນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດຂອງຕົນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການເປັນເສນາທິການທີ່ດີໃຫ້ແກ່ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະລັດຖະບານ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ວ່ອງໄວ, ຮັດກຸມ ແລະ ທັນເວລາ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງກໍາມາທິການ ແລະ ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມໃກ້ສິດ ສະໜິດສະໜົມ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສາມັກຄີ ຮັກແພງລະຫວ່າງສອງພາກສ່ວນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
​               ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 9 ພຶດສະພາຜ່ານມາ, ທີ່ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕາງໜ້າເຊັນຂໍ້ຕົກລົງໂດຍແມ່ນທ່ານ ຮສຈ. ປອ. ລິນຄໍາ ດວງສະຫວັນ ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະ ທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ປອ. ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ມີບັນດາທ່ານຄະນະນໍາ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກສອງພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)