loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກົມບໍລິຫານ-ພິທີການ ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນເຊີນ:

ກ.ພ. 23, 2024 | SlideMobile, ຂ່າວທົ່ວໄປ

ບໍລິສັດ, ຮ້ານສ້ອມແປງລົດ ແລະ ອຸສ້ອມແປງລົດ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຢືນຊອງປະມຸນສົມທຽບລາຄາການສ້ອມແປງ+ປ່ຽນຖ່າຍອາໄຫຼ, ປ່ຽນຢາງຕີນລົດ+ໝໍ້ໄຟລົດ, ສ້ອມແປງລະບົບແອລົດ, ຕົບແຕ່ງລົດ,ອຸປະກອນບໍາລຸງຮັກສາລົດ ແລະ ກ້ອງຕິດລົດ; ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2024.