loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ຊູກຍູ້ ຢູ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

ມ.ຖ. 17, 2022 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ, ເຂດ 3 ຫຼວງນ້ຳ​ທາ

ກຳມາທິການວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ຊູກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍໃນຂົງເຂດສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນທຸກຊັ້ນທຸກສາຍ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກິລາກາຍຍະກຳ ຢູ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ວັນທີ 14 ມີນາ 2022 ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ເຢຍປາວເຮີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຮອງປະທານກຳມາທິການວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ບຸນໂຮມ ຈິດດາລາ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ແສງຍະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ປະທານຄະນະກຳມະການວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ, ທິມງານຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ 15 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ບົດລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍໃນຂົງເຂດສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບລະບົບການຮຽນ-ການສອນທຸກຊັ້ນທຸກສາຍໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳ ຕາມຄຳຖາມເຈາະຈິ້ມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເປັນຕົ້ນ: ສະພາບກ​ານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ 15 ຄາດ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ​ກິ​ລາແຂວງ ຄື: ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ໃນຊັ້ນສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນສະເລ່ຍບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 86%; ອັດຕານັກຮຽນເຂົ້າໃໝ່ ປ.1 ທຽບໃສ່ເດັກ 6 ປີສູງກວ່າ 98%; ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມ ປ 5 ໃຫ້ສູງກວ່າ 99%; ອັດຕາປະລະການ ປ.1 ໃຫ້ຫລຸດຈາກ 4,6%; ອັດຕາຈົບຊັ້ນປະຖົມໃຫ້ສູງກວ່າ 95%; ອັດຕາເລື່ອນຊັ້ນຈາກ ປ.5-ມ.1 ທຽບໃສ່ນັກຮຽນຕົ້ນປີ 90%; ອັດຕາປະລະນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມຫລຸດຈາກ 43% ເຫລືອ 2%; ດັດສະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ອັດຕາການເລືອ່ນຊັ້ນ ປ.5 ຫາ ມ.1 ໃຫ້ໄດ້ລະຫວ່າງ 0,97-1,03; ອັດຕາເຂົ້າຮຽນໃໝ່ຊັ້ນ ມ.4 ໃຫ້ໄດ້ 74%; ອັດຕາປະລະມັດທະຍົມຕົ້ນໃຫ້ຫລຸດຈາກ 10,3% ເຫລືອ 2%; ປະຊາກອນໜຸ່ມ, ຜູ້ປະລະການຮຽນ ແລະ ຜູ້ພາດໂອກາດ ໃຫ້ໄດ້ບຳລຸງ  ຜ່ານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ໄດ້ 150 ຄົນ; ຄູຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 10%ື ຕໍ່ປີ; ສູ້ຊົນໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ໄດ້ 5 %; ສົ່ງເສີມນັກຮຽນໃຫ້ເຂົ້າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນສາຍວິທະຍາສາດທຳມະຊາດໄດ້ 12,500 ຄົນ; ສົ່ງເສີມມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຫລິ້ນກິລາກາຍຍະກຳ ບັນລຸໄດ້ 50 % ຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ  2020-2021 ແລະ ມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບເລກທີ 12/ສພຊ, ລົງວັນທີ 4/11/2020, ເຫັນໄດ້ວ່າໃນຈໍານວນ 15 ຄາດໝາຍຫລັກ ທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນປີຜ່ານມາມີ 8 ຄາດໝາຍ ທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການ, 2 ຄາດໝາຍທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າເມື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ 2 ຄາດໝາຍທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ, ມີ 3 ຄາດໝາຍທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໂດຍກົງ; ນອກນັ້ນ ບັນດາທ່ານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນປະກອບຄຳຄິດເຫັນຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດວຽກງານສຶກສາທິການແລະ ກິລາ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂົງເຂດສຶກສາໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ຕອນແລງຂອງວັນດຽວກັນ ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ເຢຍປາວເຮີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຮອງປະທານກຳມາທິການວັດທະນາທໍາ-ສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ-ອາຈານ;  ນັກຮຽນ ຢູ່ວິທະຍາໄລຄູຫລວງນ້ຳທາ ໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບສະພາບການຮຽນ-ການສອນ ພາຍໃນວິທະຍາໄລຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ຕາມຄຳຖາມເຈາະຈິ້ມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍັງໄດ້ລົງຢຽມຢາມຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫໍພັກນັກສຶກສາ.

ແລະໄດ້ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງນາແລ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມີນາ 2022 ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງເມືອງນາແລ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງນາແລ ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ເຢຍປາວເຮີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຮອງປະທານກຳມາທິການວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ,  ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈຳເມືອງ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບລວມໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນທຸກຊັ້ນທຸກສາຍ ໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກິລາກາຍຍະກຳ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງນາແລ; ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ ລົງຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອຳນວຍການ, ຄູ-ອາຈານ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ແລະ ນັກຮຽນ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ເມືອງນາແລ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບຸນ ວັງມີໄຊ ເມືອງນາແລ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ເຢຍປາວເຮີ ຮອງປະທານກຳມາທິການວັດທະນາທໍາ-ສັງຄົມ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ໃນຂົງເຂດວຽກງານສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່ອນອື່ນທ່ານ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ກັບຄວາມບຸກບືນສູ້ຊົນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເຖີງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫລາຍເທົ່າໃດ ແຕ່ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ວຽກງານດຳເນີນໄປເປັນປົກກະຕິຈົນມີຄວາມສຳເລັດຫລາຍດ້ານ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສູ້ຊົນອົດທົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການສຶກສາ, ການຮຽນ-ການສອນ ໃນໄລຍະໃໝ່ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້, ພ້ອມທັງ ປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີທ່າແຮງມີສ່ວນຮ່ວມຕື່ມໃນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ຂໍ້ມູນ, ຄຳສະເໜີຕ່າງໆ ນີ້ຈະນຳໄປລາຍງານຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ນໍາເຂັ້າຄົ້ນຄວ້າໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນສະພາແຫ່ງຊາດເທື່ອທີ3 ເພື່ອໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລື, ແກ້ໄຂໃຫ້ທວງທັນສະພາບຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

ໂດຍ: ວັນນີ ແຝງບົວວັນ