ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

ກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

ຄະນະນຳກຳມາທິການ

ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ

ກົມ ແລະ ພະແນກການ

ກົມວັດທະນະທຳ ມີ 3 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 2. ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
 3. ພະແນກ ປະຊາກອນ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.

ກົມສັງຄົມ ມີ 3 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ.
 2. ພະແນກ ແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
 3. ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ສັງລວມ.

  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

  ກົມ ສຶກສາ ແລະວັດທະນະທຳ

  ເບີໂທ: 021 452667

  ກົມສັງຄົມ

  ເບີໂທ: 021 454574

  ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
  ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
  ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ