loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເພື່ອລະດົມແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6

ມ.ສ. 7, 2022 | ເຂດ 6 ຫລວງພະບາງ

ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມໜັງສືເຊື້ອເຊີນຂອງ ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 144/ຄລສ, ລົງວັນທີ 1 ເມສາ 2022. ສະນັ້ນ ໃນວັນທີ 6 ເມສາ 2022 , ທ່ານ ສົມພອນ ສີອຸດົມພັນ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຮອງປະທານ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ6, ຮອງປະທານ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການ ເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງໃນນາມເປັນກຳມະການ ສັງກັດຢູ່ ກຳມາທິການ ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວີດີໂອທາງໄກກ່ຽວກັບການລະດົມແນວຄວາມຄິດ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ປອ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ; ມີທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ (ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳວຽກງານຂົງເຂດເສດຖະກິດ); ທ່ານ ຮອງປະທານ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກຂົງເຂດເສດຖະກິດ); ທ່ານ ປະທານ, ຮອງປະທານ ກຳມາທິການ ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ເປັນກຳມະການສັງກັດ ຢູ່ກຳມາທິການ ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນທົ່ວປະເທດ; ບັນດາທ່ານທີ່ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອຮັບຟັງການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂດວິດ-19; ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນບັນຫາ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ລະໄລຍະ.

​ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັ່ງຄົມໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂດວິດ-19 ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບທິດທາງແຜນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂດວິດ-19 ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຈາກ ທ່ານ ປະທານກອງຊຸມ.                        

                                                                                                              6 ເມສາ 2022                                                      

ຂ່າວ ແລະ ພາບ ວິສະນຸ ເພັດສຸພັນ