loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງຂອງການຈັດຕັ້ງ…

ຕ.ລ. 20, 2022 | ສ້າງສັນສັງຄົມ

ທິດດີ

ມື້ກ່ອນໄດ້ຂຽນເຖິງ ການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງ ທັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນບາງປາກົດການທີ່ສະແດງອອກໃນຕົວບຸກຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ.

ມື້ນີ້ຈະເວົ້າເຖິງ ການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ເຊິ່ງສະແດງອອກຜ່ານບັນດາປາກົດການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1). ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ຫຼື ປະຕິບັດຕາມບໍ່ຖືກຕ້ອງ; ບໍ່ຄົບຖ້ວນ; ບໍ່ເຂັ້ມງວດ ກ່ຽວກັບໂຄງການດໍາເນີນງານການເມືອງ; ກົດລະບຽບຂອງພັກ; ມະຕິ; ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ; ນະໂຍບາຍກົດໝາຍຂອງລັດ; ຂອງອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນເທິງ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ກົມກອງລວມໝູ່; ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ; ຫົວໜ່ວຍ; ທ້ອງຖິ່ນ; ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງວົງຄະນາຍາດ.

2). ປະຕິບັດຫຼັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງພັກບໍ່ເຂັ້ມງວດ; ສະແດງອອກຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ ແມ່ນການປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕບໍ່ຖືກຕ້ອງ; ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຫຼັກການນຳພາກົມກອງ; ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບໃນບັນຫາການສົນທະນາຄົ້ນຄວ້າ; ປຶກສາຫາລື ຫຼື ລົງຄະແນນຕັດສິນບັນດາບັນຫາທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມກອງ; ການເຄື່ອນໄຫວບໍ່ທົ່ວເຖິງ; ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ; ເນື້ອໃນການເຄື່ອນໄຫວບໍ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຮອບດ້ານ.

3). ບາງອົງຄະນະພັກ; ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ; ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ເມື່ອມີຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ແຍກໂຕຍຸບເຂົ້າ; ທ້ອນໂຮມ ຫຼື ຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວ ແຕ່ກົມກອງລວມໝູ່ກໍຍັງຈົງໃຈອອກມະຕິ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນສິດອຳນາດ; ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

4). ມີອົງຄະນະພັກ; ຄະນະປະຈໍາອົງຄະນະພັກ; ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຊຸດໃໝ່ ທີ່ຮູ້ວ່າ: ຊດກ່ອນໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິ; ແຜນນະໂຍບາຍ;ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍ່ທັນເໝາະສົມ ກໍບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບປັບປຸງ ຫຼື ດັດແກ້ໃຫ້ທັນເວລາ ແຕ່ເຮັດຜິດຊ້ຳອີກ; ມີບາງກໍລະນີຄະນະພັກຂັ້ນເທິງເຫັນວ່າ: ຂັ້ນລຸ່ມໃຊ້ແຜນນະໂຍບາຍ; ມະຕິ; ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ບໍ່ຈະແຈ້ງ ຫຼື ຜິດພາດ ກໍບໍ່ຢາກແຕະຕ້ອງຢ້ານເປັນຈຸດອ່ອນປ່ອຍໃຫ້ແກ່ຍາວຜ່ານຫຼາຍສະໄໝ ສົ່ງຜົນຍ້ອນຫຼັງຢ່າງຮ້າຍແຮງສ້າງຄວາມເຄັ່ງຮ້ອນໃນສັງຄົມ ພາໄປເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງກຸ່ມກ້ອນ-ພັກພວກກາຍເປັນຈຸດອ່ອນໃຫ້ສັງຄົມກ່າວຂານ.

5). ບໍ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ຂາດການຕື່ນຕົວ, ການສໍາຫຼວດຕົເອງ; ຕໍານິຕິຕຽນໃນການເຄື່ອນໄຫວລວມໝູ່ຂອງອົງຄະນະພັກ ເມື່ອເຫັນການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກໍບໍ່ຢາກແຕະຕ້ອງຈົ່ງຈຽມກັນ, ປົກປິດການລະເມີດຂອງສະມາຊິກໃນການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ; ຢ້ານເສຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຂັ້ນເທິງຈຶ່ງບໍ່ລາຍງານ ຫຼື ລາຍງານແບບດອກໄມ້.

6). ລວມໝູ່ອົງຄະນະພັກ; ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ; ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ສະແດງອອກໃນການປະກາດໃຊ້ບັນດາມະຕິ; ແຜນນະໂຍບາຍ; ນະໂຍບາຍ; ຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ແກ່ກົມກອງ-ລວມໝູ່ຕາມທິດ ຂັ້ນເທິງວາງນະໂຍບາຍອອກ ຂັ້ນລຸ່ມມີນະໂຍບາຍຮັບມື...

7). ສວຍໃຊ້ຕໍາແໜ່ງ; ໜ້າທີ່; ຂອບເຂດສິດອໍານາດ; ຖານະບົດບາດຂອງອົງຄະນະພັກ; ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ; ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເຮັດກົງກັນ ຂ້າມ ຫຼື ວາງແຜນນະໂຍບາຍ; ລະບຽບການບໍລິຫານອອກເອົາເອງ ສ້າງເອກະສານບໍ່ຖືກຕາມຂໍ້ກໍານົດ; ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການຈັດ ຕັ້ງ; ບຸກຄົນ; ວິສາຫະກິດ… ແນໃສ່ສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ກົມກອງລວມໝູ່.

8). ການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ; ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ໃນຕົວຈິງແມ່ນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານປະລິມານໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ ແລ້ວກ້າວສູ່ຄຸນນະພາບຢ່າງແນບນຽນ; ມິດຊິດ ອາດເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາອັນຍາວ ຫຼື ສັ; ອາດເກີດຂຶ້ນໂດຍທັນທີ, ປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນຍາກທີ່ຈະຄາດເດົາໄດ້.

ບົດຮຽນຈາກການພັງທະລາຍຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດ ແລະ ບັນດາປະເທດສັງຄົມນິຍົມຢູ່ເອີຣົບຕາເວັນອອກເປັນຫຼັກຖານພະຍານຕົວຈິງຂອງປກົດການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງຂອງບຸກຄົນ; ສະມາຊິກພັກພາໄປເຖິງການຫັນປ່ຽນດ້ວຍຕົນເອງ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກ; ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຈາກພາຍໃນຂອງແຕ່ລະລັດ; ແຕ່ລະປະເທດ; ແຕ່ລະຊົນຊາດ… ກ້າວໄປເຖິງການຍື່ນມືເຂົ້າມາຂອງບັນດາອິດທິກຳລັງປໍລະປັກຢູ່ທາງນອກຂອງຍຸດທະສາດຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິ ເພື່ອເປົ້າໝາຍມ້າງ ເພທຳລາຍທາງດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ; ເສດຖະກິດ; ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລ້ວເຖິງທີ່ສຸດລະບອບກໍຖືກພັງທະລາຍ.