loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງສະມາຊິກພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຢູ່ທີ່ເມືອງປາກແຊງ

ກ.ຍ. 30, 2022 | ເຂດ 6 ຫລວງພະບາງ

ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດ ຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ເລກທີ 05 /ຄປຈ, ລົງວັນທີ28 ກໍລະກົດ 2022 ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຜົນສໍາເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃຫ້ສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ ທີ່ວາງໄວ້. ສະນັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26 ຫາ 28ກັນຍາ 2022 ຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ປອ ວົງເພັດ ອຸດົມລິດ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ6, ຫົວໜ້າ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ IXແລະ ຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ3 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຢູ່ທີ່ເມືອງປາກແຊງ ລວມ ມີ 5 ຈຸດ ດັ່ງນີ້:

ຈຸດທີ1ບ້ານ ຫາດຮວຍ; ຈຸດທີ2 ບ້ານສະຄີງ; ຈຸດທີ3 ບ້ານສົບແຈກ; ຈຸດທີ4 ບ້ານໜອງຟ້າແດດ ແລະ ຈຸດທີ5 ບ້ານຫາດສະງອນ; ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມ ປະກອບ: ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳເມືອງ, ມີອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າຮ່ວມ 351 ທ່ານ, ຍິງ 147 ທ່ານ.ການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບໂດຍຫຍໍ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 1 ປີຕໍ່ໜ້າ ຈາກຕາງໜ້າຂອງອົງການປົກຄອງ 5 ບ້ານດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຂໍ້ສະດວກ,  ຂໍ້ຫຍຸງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍບັນຫາ. ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ປອ ວົງເພັດ ອຸດົມລິດ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ6, ຫົວໜ້າ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II

ໃຫ້ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ. ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ຂໍ້ຂັດຂ້ອງໝອງໃຈຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຫລາຍບັນຫາ ທີ່ຕິດພັນກັບ ວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ທ່ານ ທ່ານ ປອ ວົງເພັດ ອຸດົມລິດ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ6, ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ກໍໄດ້ອະທິບາຍ, ​ຊີ້ແຈງ ຕໍ່ກັບບັນດາຄຳສະເໜີຕ່າງໆ ໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂົ້າໃຈ ຊຶ່ງບາງຄຳສະເໜີກໍອະທິບາຍຊີ້ແຈງກັບທີ່ ແລະ ຮັບເອົາບາງຄຳສະເໜີ ເພື່ອນຳໄປຊຸກຍູ້ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມພາລະບົດບາດ ພ້ອມທັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອົງການປົກຄອງ 5 ບ້ານ ກໍຄືປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ຈົ່ງສືບຕໍ່ເອົາໃສ່ວຽກງານການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກຝັງ-ລຽ້ງສັດ, ພ້ອມທັງປຸກລະດົມເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ, ການຮັກສາຄວາມສະຫງົບພາຍໃນບ້ານ, ການຮັກສາວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ ຍົກສູງສິດເປັນເຈົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍຄືມະຕິກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ບຸນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ໃນໂອກາດລົງເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ຍັງໄດ້ນຳເອົາ ຜາປິດປາກ ຈຳນວນ 50 ກັບ ແລະ ເຈວລ້າງມື ຈຳນວນ 50 ກ່ອງ ມອບໃຫ້ 5 ບ້ານ ດັ່ງກ່າວ.​​​                                                                      30 ກັນຍາ 2022                                                            ຂ່າວ ແລະ ພາບ: ວິສະນຸ ເພັດສຸພັນ