loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ ທ່ານ ຮອງປະທານ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ມ.ສ. 4, 2022 | ເຂດ 6 ຫລວງພະບາງ

ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ສະນັ້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ມີນາ 2022, ທ່ານ ສິງຕັນ ໄຊລືຊົງ ກໍາມະການປະຈຳພັກແຂວງ, ຮອງປະທານ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວພົບປະໂອ້ລົມປະຊາຊົນ ບ້ານລ້ອງອໍ້ ເມືອງຊຽງເງິນ ໃນນາມເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊີ້ນຳເມືອງດັ່ງກ່າວ. ຈຸດປະສົງຂອງການລົງເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ ນຳເອົາ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆໄປເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊືມໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ; ກົດໝາຍບາງມາດຕາ ວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ; ກົດໝາຍບາງມາດຕາ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ.  ພ້ອມກັນນັ້ນທ່ານ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການແນະນຳ ແລະ ຊີ້ແຈງບາງບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ສະເໜີ ພ້ອມທັງຮັບເອົາຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອນຳໄປສະເໜີ ແລະ ຈັດສົ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ ຕາມພາລະບົດບາດ.

ຕອນທ້າຍ ທ່ານ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກໍໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມຕໍ່ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ຊຶ່ງທ່ານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ເອົາໃສ່ 3 ບັນຫາຫຼັກ ດັ່ງນີ້: ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາຍາເສບຕິດ;  ການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ໂດຍສຸມໃສ່ການປູກ-ການລຽ້ງ ໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ; ເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ກັບວຽກງານການສຶກສາ, ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວຽກງານ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ກໍຄືການປົກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ມີຄວາມສາມັກຄີຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ມີມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບປະຊາທິປະໄຕ, ເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງເແວດລ້ອມ. ພ້ອມທັງ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຍົກສູງສິດເປັນເຈົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍຄືມະຕິກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ບຸນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

                                                                                         30 ມີນາ 2022                                                                                                                                                 ຂ່າວ ແລະ ພາບ: ວິສະນຸ ເພັດສຸພັນ