loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ ການປະສານງານລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ແລະ ພະແນກການໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ.

ມ.ຖ. 14, 2023 | ເຂດ 6 ຫລວງພະບາງ

ເພື່ອເປັນການການປະຕິບັດຕາມ ຄໍາແນະນໍາ ຂອງຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ເລກທີ 01 /ຄປຈ, ລົງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2023 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຜົນສໍາເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IXແລະ ເປັນການເພີ່ມທະວີການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການ ເສດຖະກິດ, ແຜນານ ແລະ ການເງິນ ກັບ ບັນດາພະແນກການໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ຂອງແຂວງ.

ໃນວັນທີ 9-10 ມີນາ 2023 ທ່ານ ສົມພອນ ສີອຸດົມພັນ ກຳມະການພັກແຂວງ, ຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕ້ັງທີ 6, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ໄດ້ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II . ຢູ່ທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຊຶ່ງມີບັນດາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງສອງພະແນກການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ, ຊຶ່ງກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ສະພາບໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ 2 ພາກສ່ວນ ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍບັນຫາ ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ສົມພອນ ສີອຸດົມພັນ ກຳມະການພັກແຂວງ, ຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕ້ັງທີ 6, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II . ໃຫ້ບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທັງໝົດ ຂອງສອງພາກສ່ວນການໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ຂອງແຂວງ ຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກຫ້ ສອງພາກສ່ວນ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມບັນດາມະຕິ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຮັບຮອງເອົາ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ໃນຕອນທ້າຍຍັງໄດ້ມີການເຊັນບົດບັນທຶກ ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການ ເສດຖະກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອເປັນຟື້ນຖານບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງຄະນະກຳມະການ ເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ໃນການປະຕິບັດ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ວ່ອງໄວ, ຮັດກຸມ ແລະ ທັນກໍານົດເວລາ ພ້ອມທັງເປັນການເພີ່ມທະວີ ພາລະບົດບາດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານ ຂອງສອງພາກສ່ວນ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ.​​​​​​

ຂ່າວ: ວິລິຍະ ວັນນະສີ