loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການລົງທຶນພັດທະນາຊີວິດ

ກ.ພ. 28, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

ດັ້ນກີບເມກ
ຜູ້ຂຽນເຂົ້າໃຈວ່າ: ອາດຍັງມີຫຼາຍຄົນຫຼົງທາງ ຫຼື ຖືເບົາຕໍ່ການພັດທະນາຊີວິດ-ຕໍ່ການລົງທຶນພັດທະນາຕົນໃຫ້ມີສັກກະຍະພາບດີຂຶ້ນ, ສ້າງໂຕເອງໃຫ້ກ້າວໜ້າເຂັ້ມແຂງຕາມທີ່ວາງແຜນໄວ້, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າຄົນສ່ວນໜຶ່ງລະເລີຍຫຼົງທາງຊີວິດ ເພາະເຂົາມຸ່ງຫວັງລົງທຶນໃນດ້ານອື່ນ ເພື່ອສ້າງແຕ່ກຳໄລຄືເງິນຊັບສິນ ແຕ່ຂາດການສ້າງຊີວິດທີ່ເຂັ້ມແຂງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສະຕິປັນຍາຄື: ໂຕສະໝອງ; ຢ່າລືມຄິດວ່າທຸກຄົນທີ່ເກີດມາບໍ່ມີໃຜທີ່ສົມບູນແບບ ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຕ້ອງລົງທຶນພັດທະນາຕົນເອງ.
ການລົງທຶນພັດທະນາຕົນດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບ ເປັນຫຍັງບາງຄົນຈຶ່ງຕ້ອງໄປກວດສຸຂະພາບປະຈຳທຸກປີ ເພື່ອກວດເບິ່ງສຸຂະພາບວ່າ: ຮ່າງກາຍມີການປ່ຽນແປງແບບໃດ; ມີພະຍາດຫຍັງເກີດຂຶ້ນແຊກຊ້ອນ, ຂະນະດຽວກັນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງສຸຂະພາບ ກໍຕ້ອງເວົ້າເຖິງການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍຄືກິລາ, ອາຫານທີ່ເຮົາກິນ ຍ່ອມສຳຄັນສູງສຸດໃນການສ້າງ ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ເພາະພວກເຮົາເຄີຍເຫັນບາງຄົນ ຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ຍອມຈ່າຍຊື້ອາຫານດີຕໍ່ສຸຂະພາບມາກິນ ພຽງເພາະຢາກປະຢັດ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕື້ນໆວ່າ ກິນແບບໃດທ້ອງກໍອີ່ມຄືກັນ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າອາຫານທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ຍ່ອມຂາດສານວິຕາມີນໄປຫຼໍ່ລ້ຽງຮ່າງກາຍໃຫ້ພັດທະນາເຂັ້ມແຂງກົງກັນຂ້າມ ອາຫານບໍ່ດີອາດພາໃຫ້ຮ່າງກາຍເຈັບປ່ວຍຊຸດໂຊມ.
ການລົງທຶນໃສ່ການອອກກຳລັງກາຍເພື່ອຫຍັງ? ຄຳຕອບ ເພື່ອສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫ້ຮ່າງກາຍມີສັກກະຍະພາບ, ປະສິດທິພາບຕໍ່ການເຮັດວຽກ, ຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາອຸປະສັກເກີດຂຶ້ນ ຢ່າລືມວ່າຄົນມີສະໝອງດີ ອາລົມແຈ່ມໃສຍ່ອມເກີດຈາກຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງ, ໂຕສຸດທ້າຍທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການລົງທຶນພັດທະນາຕົນເອງ ຄືການພັດທະນາສະໝອງ (ສະຕິປັນຍາ) ຄືການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາ.
ສັງລວມວ່າ: ການລົງທຶນສ້າງຊີວິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງທັງຮ່າງກາຍ; ຈິດໃຈ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ຍ່ອມເປັນສິ່ງຄຽງຄູ່ກັນ ແລະ ສຳຄັນເທົ່າກັນ ຖ້າວ່າຄົນເຮົາມີແຕ່ຮ່າງກາຍເຂັ້ມແຂງ ແຕ່ສະໝອງໂງ່ຈ້າ ກໍພາໃຫ້ຊີວິດລົ້ມເຫຼວຍາກຈົນລົງໄດ້, ຢ່າລືມລົງທຶນໃສ່ຊີວິດນຳກັນເນີ!