loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

“ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ”

ມ.ຖ. 17, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-15 ມິຖຸນາ 2023, ທ່ານ ຄໍາປະສິດ ເທບວົງສາ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ ທັງເປັນກໍາມະການ ຂອງກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາຊີ-ປາຊີຟິກ ວ່າດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ (APPCED) ຄັ້ງທີ 20 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ (Climate Change and Green Growth Strategies)” ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ ເຊອູນ, ສ.ເກົາຫຼີ. ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາຊີ-ປາຊີຟິກ ວ່າດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ (APPCED) ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1993 ແລະ ມີວາລະຈັດກອງປະຊຸມທຸກໆ 2 ປີ ໂດຍການເປັນເຈົ້າການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນເວທີສຳລັບສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ໃນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ.
ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ APPCED ຄັ້ງທີ 18 ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ APPCED ຄັ້ງທີ 17 ແລະ ເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ ໂດຍມີທ່ານ In Young Lee ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ ເປັນປະທານ, ທ່ານ Somayeh Rafiei ສະມາຊິກລັດຖະສະພາອິຣານ ເປັນຮອງປະທານ ແລະ ທ່ານ Tanvir Shakil Joy ສະມາຊິກລັດຖະສະພາບັງກາລາເທດ ເປັນເລຂາທິການ. ນອກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາບັນດາແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ເລືອກປະທານກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ APPCED ຄັ້ງທີ 20 ແລະ ຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບຮ່າງຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຈາກຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ປະເທດລະ 1 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາຊີ-ປາຊີຟິກ ວ່າດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ (APPCED) ຄັ້ງທີ 20 ນີ້ ມີບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກ 13 ປະເທດ ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 80 ທ່ານ, ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ In Young Lee ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ, ປະທານ APPCED. ນອກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ໃຫ້ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີຄຳເຫັນໃນພິທີເປີດກອງປະຊຸມ ໂດຍທ່ານ Jin-pyo Kim ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ເກົາຫຼີ, ທ່ານ Jin Park ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ທ່ານ Armida Salsiah Alisjahvana ເລຂາທິການຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງເອເຊຍປາຊີຟິກ (UNESCAP).
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ (Country Report). ໃນນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວກໍໄດ້ປະກອບຄວາມເຫັນ, ໂດຍລວມແລ້ວການລາຍງານຂອງແຕ່ລະຄະນະໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ໃນການຮັບມືຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວຂອງປະເທດຕົນ ຕໍ່ບັນຫາການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສະພາບອາກາດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມຂອບອະນຸສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງສະພາບພູມອາກາດ (UNCAC), ຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ, ການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ປະເທດກໍານົດ (NDCs), ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ແລະ ການສ້າງກົດໝາຍພາຍໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮອງຮັບຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ນອກນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີຂອງນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນສົນທະນາກັນຢ່າງຟົດຟື້ນ.
ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງ ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາຊີ-ປາຊີຟິກ ວ່າດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ (APPCED) ຄັ້ງທີ 20 ເຊິ່ງເປັນເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ເປັນການກໍານົດແນວທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນຕໍ່ໜ້າ.