loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນປະຈໍາປີ 2023

​ພ.ຈ. 30, 2023 | ເຂດ 18 ໄຊສົມບູນ

 

              ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ພະຈິກ 2023 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຂຶ້ນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຄໍາພູທອນ ວົງພະຈັນ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ພັອ ວິໄຊທໍ່ ເພຍຫຼວງຈົ່ງເສີ ສສຊ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີ ປະທານ, ຮອງປະທານ ຈາກ 3 ຄະນະກໍາມະການ ແລະ 1 ຄະນະເລຂາທິການ ນອກນັ້ນ, ຍັງມີ ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຕ່າງໆ ຕະຫຼອດຮອດ ພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຢີຊົ່ງ ຕົ່ງເລັ່ງ ຮອງເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງ ຂອງການເປີດກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມສິດ, ພາລະບົດບາດ ແລະໜ້າທີ່ ເພາະເປັນກົດລະບຽບຂອງ ລັດຖະກອນ ທີ່ພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ວິຊາການ ຂອງທຸກໆປີ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ຄໍາພູທອນ ວົງພະຈັນ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາຕໍ່ການປະເມີນ ເພື່ອໃຫ້ການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ ດໍາເນີນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຖືກປະເມີນ ໄດ້ຄະແນນຕາມເປົ້າໝາຍ ດັ່ງທີ່ພັກ ແລະ ລັດກໍານົດໄວ້ນັ້ນ: ທ່ານ ຈຶ່ງໄດ້ເຊື່ອມຊຶມນິຕິກໍາ ແລະ ແນະນໍາແບບຟອມການປະເມີນ. ໂດຍການປະເມີນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຈຸຄື: ຈຸທີ 1 ແມ່ນ ຄະນະເລຂາທິການ ມີ 15 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ; ຈຸທີ 2 ຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະການເງິນ, ຄະນະກໍາມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈໍານວນ 9 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ; ຈຸທີ 3 ຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ຈໍານວນ 7 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.

ໃນແຕ່ລະຈຸ ໄດ້ປະຕິບັດຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍແຕ່ລະທ່ານ ໄດ້ຜ່ານໃບເກັບກ່ຽວຜົນງານປະຈໍາປີ ຂອງຕົນ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຈາກ ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ລົງມາຮອດ ພະນັກງານວິຊາການ ແຕ່ລະກຸ່ມມີ ຄະນະຕ່າງໜ້າຈາກ ພະແນກພາຍໃນແຂວງ, ອົງການກວດກາລັດແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ເພື່ອສັງລວມຜົນການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້.

ພາຍຫຼັງ ທີ່ສໍາເລັດການປະເມີນ ດັ່ງກ່າວແລ້ວ ທ່ານ ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ແຈ້ງຜົນການປະເມີນໃຫ້ທີ່ປະຊຸມຮູ້ຄື: ພະນັກງານລັດຖະກອນສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ ຜູ້ຖືກປະເມີນທັງໝົດ ຈໍານວນ 29 ທ່ານ; ໃນນັ້ນ, ປະເພດດີຫຼາຍ ມີຈໍານວນ 13 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ; ປະເພດດີ 15 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ ແລະ ປະເພດກາງ 1 ທ່ານ ຄື ເພດຍິງ.

                                                     ນາງ ອໍາໄພພອນ ແກ້ວວິໄລ