loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການບັນຈຸລັດຖະກອນຄູແບ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງໂຮງຮຽນ

ມ.ຖ. 12, 2018 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ການບັນຈຸລັດຖະກອນຄູ ແມ່ນແບ່ງປັນຕາມຄວາມຕ້ອງ ການຂອງໂຮງຮຽນໃນຂອບ ເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ ອາສາສະໝັກທີ່ສິດສອນແລ້ວ ຫຼາຍປີ ແຕ່ຕ້ອງຜ່ານການສອບ ເສັງ ແລະ ປະເມີນຈາກໂຮງ ຮຽນ ຈຶ່ງມີສິດສົ່ງລາຍຊື່ ເພື່ອຂໍ ບັນຈຸລັດຖະກອນໄດ້. ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸ ນາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນ ທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຕອບ ຄຳຊັກຖາມຂອງບັນດາສະມາ ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບໂກຕ້າລັດ ຖະກອນຈຳນວນ 1.850 ຄົນ. ໃນຕົ້ນປີ 2018 ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍ ຮ່ວມກັບແຂວງ, ເມືອງໄດ້ລົງ ສຳຫຼວດລັດຖະກອນຄູ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກໃນໂຮງຮຽນ ທັງໝົດຈຳນວນ 12.744 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວປະເທດ, ພົບວ່າຍັງມີ ຄວາມຕ້ອງການຄູທັງໝົດ 19.757 ຄົນ ຊຶ່ງຄວາມຕ້ອງ ການດັ່ງກ່າວ ບາງບ່ອນບໍ່ມີຄູ ສອນ, ບາງບ່ອນມີຄູສອນແຕ່ ບໍ່ຖືກວິຊາເຊັ່ນວ່າ: ບາງບ່ອນ ຕ້ອງການຄູເລກ ແຕ່ບໍ່ມີໄດ້ເອົາ ຄູວິຊາອື່ນໄປສອນແທນ (ຄູ ພາສາອັງກິດສອນໄອທີເປັນ ຕົ້ນ) ຊຶ່ງຫາກກວດພົບກໍລະ ນີ ດັ່ງກ່າວກໍຈະຖືກຈັດຢູ່ປະເພດ ຄູບໍ່ພໍ ຫຼື ວ່າວິຊານັ້ນໆ ບໍ່ມີຄູ ສອນ ແຕ່ເອົາອາສາສະໝັກ ມາສອນກໍຖືກຈັດຢູ່ໃນຂ່າຍບໍ່ ພໍ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ສຳຫຼວດ ຄູເຫຼືອຢູ່ບາງບ່ອນຕາມລາຍ ວິຊາ, ສົມໝຸດວ່າ: “ວິຊາຄະ ນິດສາດ” ມີຄູສອນແລ້ວ ຕາມ ຈຳນວນຊົ່ວໂມງທີ່ແບ່ງໃຫ້ແຕ່ ວ່າພັດມີຄູຫຼາຍຄົນໄປຢູ່ໂຮງ ຮຽນດຽວກັນ ແລະ ແບ່ງປັນ ກັນສອນ. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວຖືກ ຈັດວ່າຢູ່ໃນຂ່າຍຄູເຫຼືອ ຫືຼ ວ່າ ຄູມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແຕ່ໄປ ສອນປະຖົມກໍຖືວ່າເປັນຄູເຫຼືອ ຊຶ່ງຜ່ານການກວດກາ, ພົບວ່າ ມີຄູເຫຼືອຢູ່ 9.664 ຄົນ. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການບັນຈຸລັດຖະກອນຄູ ແລະ ບໍລິຫານໃໝ່ຂອງຂະແໜງສຶກ ສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕາມ ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມ ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ຄັດ ເລືອກໄດ້ລັດຖະກອນຄູທີ່ຮຽນ ເກັ່ງ, ມີພອນສະຫວັນ, ມີຄຸນ ສົມບັດດີ, ຮັກອາຊີບຄູ, ສອດ ຄ່ອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະລາຍວິ ຊາທີ່ຍັງຂາດຄູ, ຫຼີກລ່ຽງຫາງ ສຽງຂອງສັງຄົມ ທັງຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ການສະໜອງລັດຖະ ກອນຄູໃຫ້ເຂດຫ່າງໄກສອກ ຫຼີກ, ບ່ອນທີ່ຂາດແຄນຄູຕາມ ຜົນການສຳຫຼວດ ໃນປີ 2018 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິ ລາ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ໂຮງຮຽນ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກຕາມຄວາມ ຕ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນ, ສົມ ໝຸດວ່າ: “ໂຮງຮຽນມີຄູອາສາ ສະໝັກ 5 ຄົນ ແມ່ນໃຫ້ໂຮງ ຮຽນຄັດເລືອກວ່າຈະເອົາໃຜ ເຂົ້າກ່ອນ ໂດຍເອົາຕາມລາຍ ວິຊາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງ ແລະ ຜ່ານການປະເມີນ ຈຶ່ງເອົາ ລາຍຊື່ເຂົ້າ, ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ເມືອງ, ແລ້ວເມືອງມາສັງລວມວ່າໂຮງ ຮຽນນີ້ ເລືອກຄູຜູ້ນີ້ ລາຍວິຊາ ຖືກຕ້ອງແທ້ບໍ?. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງ ສົ່ງໃຫ້ແຂວງ, ແຂວງຈຶ່ງມາສັງ ລວມຄືນ ແລ້ວຈັດບຸລິມະສິດ ໃຫ້ເມືອງທີ່ຂາດຄູຢ່າງແທ້ຈິງ. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກ ສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່າວອີກ ວ່າ: ສຳລັບການຈັດບຸລິມະສິດ ສຳລັບບັນດາເມືອງທີ່ຢູ່ໃນນະ ຄອນຫຼວງແມ່ນໃຫ້ສົ່ງລາຍ ຊື່ເມືອງລະ 5 ຄົນ, ສ່ວນຢູ່ ຕົວເມືອງ ໃຫຍ່ຢູບັນດາແຂວງ 7 ຄົນ ແລະ ຢູ່ຕາມຊານເມືອງ 10 ຄົນ, ສ່ວນຢູ່ເຂດຊົນນະ ບົດໃຫ້ສົ່ງລາຍຊື່ມາ 15 ຄົນ ຊຶ່ງຜ່ານການສັງລວມຈາກບັນ ດາແຂວງ, ມີຄວາມຕ້ອງການ ຄູທັງໝົດ 2.979 ຄົນ, ແຕ່ວ່າ ໂກຕ້າທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລັດຖະ ບານມີພຽງແຕ່ 1.850 ຄົນ. ດັ່ງນັ້ນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງໄດ້ມາປຶກສາ ຫາລືກັນ ແລະ ແບ່ງໃຫ້ບັນດາ ແຂວງທັງໝົດ 1.683 ຄົນ ໂດຍແຂວງທີ່ຮັບໂກຕ້າຫຼາຍ ກ່ວາໝູ່ແມ່ນແຂວງສະຫວັນ ນະເຂດ ຈຳນວນ 172 ຄົນ ແລະ ແຂວງທີ່ໄດ້ໜ້ອຍກ່ວາ ໝູ່ແມ່ນໄຊສົມບູນ 68 ຄົນ, ສ່ວນກະຊວງ ແລະ ສະຖາບັນ ການສຶກສາລວມທັງມະຫາວິ ທະຍາໄລ 4 ແຫ່ງ ແລະ ວິທະ ຍາໄລຕ່າງໆໄດ້ຮັບໂກຕ້າ 150 ຄົນ ແລະ ທີ່ເຫຼືອ 17 ຄົນ ແມ່ນຈົ່ງໄວ້ ເພື່ອແບ່ງໃຫ້ສຶກ ສາທີ່ໄດ້ຮັບໃບປະກາດ ແດງ, ນັກກິລາທີມຊາດທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນ ຈາກການແຂ່ງຂັນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ ເພື່ອບັນ ຈຸເຂົ້າສອນຢູ່ໂຮງຮຽນພອນ ສະ ຫວັນການກິລາ ແລະ ນັກສຶກ ສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ. ຕາມລາຍ ວິ ຊາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ. ໃນວັນດຽວກັນນີ້ ລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ກະ ຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽວ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກໍໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳ ຊັກຖາມຂອງ ສສຊ