loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານແຜນຜັງລວມຕົວເມືອງ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

​ພ.ຈ. 4, 2020 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ຂປລ. ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ກໍຄືພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເອົາ ໃຈໃສ່ບາງບັນຫາສຳຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານແຜນຜັງລວມ ຕົວເມືອງນະ ຄອນຫວງວຽງຈັນ ສະບັບທີ 3 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ທ່ານ ບຸນປອນ ສີສຸລາດ ປະທານກຳມາທິ ການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຕາງໜ້າ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ 2020 ນີ້ວ່າ: ພາຍຫລັງແຜນຜັງລວມ ຕົວເມືອງນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ສະບັບທີ 3 ນີ້ ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ ສະເໜີໃຫ້ຮີບຮ້ອນ ສ້າງແຜນຜັງລະອຽດ ໃຫ້ສໍາເລັດ, ອອກລະບຽບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜນຜັງຖະໜົນຫົນທາງ, ລະບົບສາຍສົ່ງ ແລະ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ, ນ້ຳເສຍ, ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ, ກຳນົດລະບຽບການ ຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ລວມທັງແຜນການຊົດເຊີຍ ແລະ ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ຜູ້ທີ່ຖືກຜົນ ກະທົບ ຈາກໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ເພາະທີ່ດິນໃນເຂດພັດທະນາ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນກຳມະສິດ ຂອງບຸກຄົນ.

ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າອອກລະບຽບ ການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຮັດກຸມຈະແຈ້ງ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການ ບຸກລຸກເຂດຫວງຫ້າມ, ການພັດທະນາ ເຂດຕົວເມືອງໃໝ່ ຕ້ອງຕິດພັນກັນການ ປັບປຸງບູລະນະ ຕົວເມືອງເກົ່າ ໃຫ້ມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ ເປັນເອກະລັກທີ່ໂດດເດັ່ນ ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ໄປຕາມແຜນ ຍຸດທະສາດ ແບບທັນສະໄໝ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ການພັດທະນາ ໂຄງການຕ່າງໆ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບບັນດາ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ໄປຕາມແຜນແມ່ບົດ ຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ການປົກປັກຮັກສາ ເອກະລັກ ທາງດ້ານສິລະປະ, ວັດທະນະທຳ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການຄຸ້ມຄ້ອງ ໃຫ້ຄົບຊຸດ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກໍໃຫ້ຮີບຮ້ອນບຳລຸງ ສ້າງເຈົ້າໜ້າທີ່ຜັງເມືອງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

ທີ່ດິນໃນເຂດພັດທະນາ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນກຳມະສິດ ຂອງບຸກຄົນ ເມື່ອຈະມີການພັດທະນາ ຈະຕ້ອງໄດ້ທົດແທນ ຄ່າເສຍຫາຍທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການສຳເລັດກ່ອນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ສິ່ງສໍາຄັນຕ້ອງຮັບປະກັນ ດ້ານຜົນ ປະໂຫຍດ ອັນຊອບທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຖ້າໂຄງການໃດບໍ່ທັນ ມີງົບປະມານຊົດເຊີຍ ຄວນໃຫ້ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ນຳໃຊ້ເພື່ອທຳມາຫາກິນ ຕໍ່ໄປໄດ້ ບໍ່ຄວນຈອງທີ່ດິນເຂົາໄວ້ ໂດຍບໍ່ມີກຳນົດເວລາທີ່ແນ່ນອນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ປຸກ ລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົວທີ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດັ່ງກ່າວ, ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງກົນໄກ ການປະສານງານ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ຄົບຊຸດ ເປັນຕົ້ນ: ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ ແລະ ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ທີ່ທັນສະໄໝ, ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ກວດກາການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນ ພັດທະນາ ຕົວເມືອງໂດຍສະເພາະ 79 ໂຄງການບູລິມະສິດ ແລະ 7 ແຜນງານຕົ້ນຕໍ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນ ແລະ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ຕົວເມືອງ ມີຄວາມສວຍງາມ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ເອົາໃສ່ຄົ້ນຄວ້າຂຶ້ນ ແຜນງົບປະມານແຕ່ຫົວທີ ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂ ອໍານວຍຄວາມ ສະດວກ ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລົງທຶນພັດທະນາ ໂຄງການຕ່າງໆ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການວາງແຜນຜັງ ສະບັບທີ 3 ນີ້, ແມ່ນກວມເອົາເນື້ອທັງໝົດ 61.600 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 16% ຂອງເນື່ອທີ່ທັງໝົດ ຂອງນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກສະບັບທີ 2 ປະມານ 3 ເທົ່າ, ໂດຍກວມເອົາ 288 ບ້ານ ທີ່ນອນຢູ່ໃນເມືອງຈັນທະບູລີ, ສີສັດຕະນາກ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ໄຊເຊດຖາ, ຫາດຊາຍຟອງ, ນາຊາຍທອງ ແລະ ໄຊທານີ. ແຜນຜັງລວມຕົວເມືອງ ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ສະບັບທີ 1 ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້ຢ່າງ ເປັນທາງການ ໃນປີ 1991 ໂດຍມີເນື້ອທີ່ 9.300 ເຮັກຕາ ແລະ ສະບັບທີ 2 ໄດ້ຖືກຮອງຮັບໃນປີ 2002 ໂດຍມີເນື້ອທີ່ 20.950 ເຮັກຕາ.