loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ

​ພ.ຈ. 27, 2018 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ຂປລ. ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ)   ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງໂຄງປະກອບລາຄານ້ຳ ມັນເຊື້ອໄຟ   ດ້ວຍການຫລຸດ ຄ່າກວດນັບບໍລິມາດ,  ຄ່າກວດສອບຄຸນນະພາບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ກອງທຶນບູລະ ນະ  ນະຄອນຫລວງ ແລະ ຄັງແຮ.  ນອກຈາກນີ້, ຍັງຈະໄດ້ກວດກາຄົ້ນຄວ້າຄືນ ກ່ຽວກັບ ການກຳນົດໂຄງສ້າງລາ ຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ນຳເຂົ້າ  ຈາກ ສປ ຈີນ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະໜອງ ໃຫ້ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ. ທັງນີ້,  ກໍເພື່ອໃຫ້ລາຄາຢູ່ແຂວງເຫລົ່ານີ້ຖືກລົງ  ຖ້າສົມທຽບ ກັບລາຄາປັດຈຸບັນ.  ພ້ອມກັນນີ້, ກະຊວງ ອຄ ຈະໄດ້ສືບ ຕໍ່ປະສານສົມທົບ  ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າມາດຕະການສະກັດກັ້ນ  ການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟນອກລະບົບ  (ນ້ຳມັນເຖື່ອນ).

ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ 2018 ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ  ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ ທີ VIII,  ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາລັດຖະມົນຕີ  ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ໄດ້ໃຫ້ຄຳຊີ້ແຈງ  ທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ  ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ວິທີແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ  ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ,  ການປັບປຸງ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອ  ຮັບປະກັນການປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ  ໃນຂອບເຂດຂະແໜງ ອຄ ໃນການຮັບຜິດຊອບ  ໃນປີ 2019 ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຕໍ່ຜົນ ກວດສອບທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງ ອຄ. ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ກ່າວວ່າ:  ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການເລກທີ 898/ສຫນຍ.ກລຂ.  ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ  ແລະ ການຄ້າໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ໃນການ ຮັບຮອງເອົາ  5 ແຜນງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຕົ້ນແຜນງານນິຕິກຳ,  ແຜນງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບຕາໜ່າງຕະຫລາດ, ແຜນງານຄຸ້ມລາຄາ  (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ), ແຜນງານຕິດຕາມກວດກາ  ແລະ ແຜນງານໂຄສະນາ.  ໃນນີ້, ການຄຸ້ມຄອງລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ  ແລະ ການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຕາມມະຕິສະພາ  ໃນຕົ້ນປີ 2018 ລາຄານ້ຳ ມັນເຊື້ອໄຟ ຂອງຕະຫລາດໂລກ ມີການເໜັງຕີງສູງຂຶ້ນ  ແລະ ການເພີ່ມອາກອນຊົມໃຊ້  ເຮັດໃຫ້ລາຄານ້ຳ ມັນເຊື້ອໄຟພາຍໃນປະເທດລາວ  ບໍ່ສູງເກີນໄປເພາະລັດຖະບານ ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການດັດສົມ ເປັນຕົ້ນໄດ້ປັບຄັງແຮ  ຈາກ 500 ກີບຕໍ່ລິດມາເປັນ 300 ກີບຕໍ່ລິດ,  ປັບຄ່າກວດນັບບໍລິມາດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຈາກ 22 ກີບຕໍ່ລິດ  ມາເປັນ 12 ກີບຕໍ່ລິດ.  ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ປັບຄ່າກວດສອບຄຸນນະພາບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ  ຈາກ 32 ກີບຕໍ່ລິດມາເປັນ 16 ກີບຕໍ່ລິດ.

ທ່ານ ນາງເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ກ່າວຕື່ມວ່າ:  ໃນປີ 2018 ນີ້ ໄດ້ປັບລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລົງ 4 ຄັ້ງ  ໃນຂະນະທີການປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນ 9 ຄັ້ງ.  ມາຮອດປັດຈຸບັນ ລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ  ຂອງຕະຫລາດໂລກ ມີການເໜັງ ຕີງຫລຸດລົງ.  ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຄັ້ງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2018 ໄດ້ປັບລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຫລຸດລົງ  ເປັນຕົ້ນນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ 250 ກີບຕໍ່ລິດ, ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ 250 ກີບຕໍ່ລິດ  ແລະນ້ຳມັນກາຊວນ 180 ກີບຕໍ່ລິດ.