loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກະກຽມເນື້ອໃນເພື່ອຈະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງ ກສຕສ ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2

ຕ.ລ. 26, 2021 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ 3 ຮ່າງກົດໝາຍ ປະກອບມີຮ່າງວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ້ອນແຫ່ງຊາດ, ຮ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ້ອນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ້ອນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສຕສ) ສະພາແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຮູບແບບວິດີໂອທາງໄກ (ອອນລາຍ) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມຸນຕີ ຮອງປະທານ ກສຕສ ເຂົ້າຮ່ວມມີຮອງປະທານກຳມາທິການ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມະການຂອງກຳມາທິການໃນ 18 ເຂດເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ.
ຈຸດປະສົງ ກໍເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານເນື້ອໃນເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຈະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງ ກສຕສ ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ທັງໍເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນກຳມະການຂອງ ກສຕສ ເຮັດໃຫ້ການພິຈາລະນາບັນຫາດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນດີ.
ເນື້ອໃນທີ່ນຳມາຄົ້ນຄວ້າໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ: ຮ່າງວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 20 ປີ (2021-2040), ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ້ອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ້ອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ ຄັ້ງທີ I (2021-2025); ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ; ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຍານພາຫະນະທາງບົກ. ຈາກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ສ້າງສັນ ສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນດ້ານເນື້ອໃນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
(ພາບ ແລະຂ່າວ : ກົງທະນູຄຳ ພິພັດເສລີ)