loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມ ວິສາມັນຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ທ.ວ. 18, 2023 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 13 ທັນວາ 2023 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມວິສາ ມັນຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຂຶ້ນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຄະນະພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອເປັນການຄົ້ົນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ໜັງສືສະເໜີຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ,ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່ຽວກັບການສະເໜີການດັດແກ້ມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ຫຼຸດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຊິ່ງປະກອບມີ 2 ໂຄງການຄື: ໂຄງການຈັດສັນອາຊີບ, ຍົກຍ້າຍ – ເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນຈຸດສຸມ ບ້ານຫ້ວຍໄລ່, ເມືອງງາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເປັນໂຄງການປະເພດ V; ໂຄງການປັບປຸງປູຢາງ 2 ຊັ້ນເສັ້ນທາງເລກທີ 1901(ສີ່ແຍກບ້ານໜອງແມງດາ ຫາ ຫໍພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລວງຍາວ 1,10 ກມ ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2023 – 2025. ທ່ານ ທອງໄຊ ທໍ່ຈົງເລ່ຍຈີ ປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ສະພາປະຊາ ຊົນແຂວງ ໄດ້ຕາງໜ້າຄະນະກໍາມະການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າບັນດາເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານຕ່າໆ ກ່ຽວກັບໜັງສືສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ – ແຂວງອຸດົມໄຊ ລົງວັນທີ 20 ພະຈິກ 2023 ແລະ ລົງວັນທີ 07 ທັນວາ 2023 ເພື່ອໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ເຫັນວ່າບັນດາໂຄງການຖືກຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015, ມາດຕາ 54 ການດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂໍ້ 1 ຂີດໜ້າທີ 4 ລະບຸວ່າ: ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາດັດແກ້ໃນມູນຄ່າຂອງການດັດແກ້ແຕ່ 5 ຕື້ກີບລົງມາ, ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນປະເພດ V ຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ ຫຼື ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສາເຫດຂອງການດັດແກ້ໂຄງການຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມ ມາດຕາ 54 ຂໍ້ 2 ຂີດໜ້າທີ 1 ກຳນົດວ່າ ລາຄາວັດສະດຸກໍ່ສ້າງໃນຕະຫຼາດເພີ່ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ15%ຂອງລາຄາໃນວັນເຊັນສັນຍາ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ.    ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນເພີ່ມເຕີ່ມ ແລະ ຊີ້ແຈງ ຕໍ່ການມີຄໍາເຫັນຂອງບັນດາຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ເພື່ອໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ.ພາບ/ຂ່າວ: ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.