loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມ ລາຍງານຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ່ງຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.

ມ.ສ. 29, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ວັນທີ 29 ເມສາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ລາຍງານຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ່ງຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ວິສອນ ລາວເມົາ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແລະ ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ; ມີຜູ້ຕາງຈາກ ປະທານກວດກາພັກ-ລັດແຂວງ, ກອງບັນຊາການ ປກຊ, ກອງບັນຊາການ ປກສ, ຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ມີບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ພະແນກການເງິນແຂວງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມແຂວງ, ພະແນກອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ພະແນກກະສີກໍາ-ປ່າໄມ້ແຂວງ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ່ແຂວງ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ສົ່ງແຂວງ, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ້ອງທ່ຽວແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຮັບຜິດປະເມີນກົດໝາຍສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທີ່ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ທ່ານ ທອງ ອາລີ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດແຂວງ ຂຶ້ນລາຍງານຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ; ຮອງຟັງ ທ່ານ ແສງຄໍາ ວັນນະສານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ຂຶ້ນລາຍງານຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ; ຮັບຟັງທ່ານ ປອ ວັນໄຊ ສຸກສັນ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ ຂຶ້ນລາຍງານຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ; ຮັບຟັງ ທ່ານ ຍີນໄຊ ດວງພະຈັນ ຂຶ້ນລາຍງານຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ.

ຈາກນັ້ນ ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມກໍໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍ່ກັບຜົນການປະເມີນການຈັຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ (ກົດໝາຍໝາຍວ່າດ້ວຍທີດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ  ຢ່າງພະວະວິໄສ, ກົງໄປກົງມາ); ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລາຍງານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ; ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນ ແລະ ທັງເປັນສ້າງເງຶ່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ທັງເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ