loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ວິສາມັນ) ຄັ້ງທີ 17

ສ.ຫ. 20, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ຄປຈຂ) (ວິສາມັນ) ຄັ້ງທີ 17 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານ ຄປຈຂ; ມີບັນບັນດາທ່ານ ຄປຈຂ, ກອງເລຂານຸການຊ່ວຍວຽກ ແລະ ຮັບຜິດຊອບເນື້ອໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອ 3 ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II; ຮອງເລຂາທິການ ສພຂ ແລະ ວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອການລາຍງານຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອ 3 ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II; ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX; ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທາງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ພິທິການມີຄວາມພ້ອມ 100 %, ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ໂດຍສະເພາະດ້ານເນື້ອໃນຕ້ອງມີຄວາມຮັດກຸມ, ຊັດເຈັນ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການບໍລິການຕ້ອງຮັບປະກັນທາງດ້ານພິທິການ ແລະ ຫຼັກການ ບົນພື້ນຖານການປະຍັດມັດຖະຍັດ.

ທີ່ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ສັກຕິຄຸນ ເລຂາທິການ ສພຂ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາກອງປະຊຸມ ຂຶ້ນລາຍງານຄວາມພ້ອມ ດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ການບໍລິຫານພິທິການ ໃຫ້ແກ່ການກະກຽມ ແລະ ການດໍາເນີນ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອ 3 ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II; ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ລາຍງານການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX; ຮັບຟັງຕາງໜ້າຈາກ ຄະນະກໍາມະການ ສພຂ ລາຍງານການກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານເນື້ອໃນຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການ; ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ກັບການກະກຽມດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ບໍລິຫານພິທີການ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນສອດຄອງ, ໂລ່ງລ່ຽນ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ.

ຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ສັງລວມຄືນຜົນຂອງການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ພ້ອມທັງຮຽກຮອງໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນ ສພຂ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງທາງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງຂອງຕົນ ແລະ ສຸມໃສ່ປະກອບກອບສ່ວນໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອ 3 ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II; ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX; ເພື່ອໃຫ້ 2 ກອງປະຊຸມ ແລະ ການລົງຜັນຂະຫຍາຍ ຂອງ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ສາມາດດໍາເນີນໄດ້ຕາມແຜນການ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກອງປະຊຸມ ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມສະໄມສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມວັດຖຸປະສົງທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສູງ ຕໍ່ການກະກຽມໃນຄັ້ງນີ້.

ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ.