loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມແນະນໍາການສ້າງແຜນກິດຈະກໍາ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ທີ່ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (Step)

ມ.ກ. 17, 2023 | ເຂດ 3 ຫຼວງນ້ຳ​ທາ

ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 11 ມັງກອນ 2023 ຄະນະຮັບຜິດຊອບປະສານງານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ນໍາໂດຍທ່ານ ມີໄຊ ມີວິໄລ ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈໍານວນ 8 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາທາງອອນລາຍ ຮ່ວມກັບກອງເລຂາຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍລ້າສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮັບຟັງການແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການສ້າງແຜນກິດຈະກໍາປະຈໍາປີ 2023 ຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (Step) ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການ ສັງລວມແຜນກິດຈະກໍາ ປະຈໍາປີ 2023 ຂາງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຕິບັດຕາມແບບຟອມ ແລະ ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 45/ຄລສ, ລົງວັນທີ 9 ມັງກອນ 2023 ຂອງຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສ້າງແຜນກິດຈະກໍາ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ.