loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກັບ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບທາງດ້ານເນື້ອໃນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງ ສພຂ ຊຸດທີ II.

ທ.ວ. 18, 2023 | ເຂດ 17 ອັດ​ຕະ​ປື

ກອງປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກັບ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບທາງດ້ານເນື້ອໃນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ອັດຕະປື ຊຸດທີ II. ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ.ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ທ່ານ ຄໍາຫວັນ ຈັນທະໂຄດ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ປະທານອົງການກວດກາພັກ-ລັດແຂວງ, ມີບັນດາທ່ານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຄະນະກໍາມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າພະແນກການ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ-ວີຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.


ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນ ແລະ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II.ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ; ເປັນເອກະພາບທາງດ້ານທັດສະນະ ຕໍ່ບັນຫາສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ພ້ອມກັນຕີລາຄາ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບກົນໄກການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກັບອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາເນື້ອໃນ ທີ່ຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II. ໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຈາກບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບຕໍ່ເນື້ອໃນຕ່າງໆໃຫ້ເລີກເຊິ່ງ, ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເນື້ອໃນກອງປະຊຸມມີຄຸນນະພາບ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະແນກການ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນບົດລາຍງານ ແລະ ກົດໝາຍ ທີ່ມີລັກສະນະວີຊາການ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍກໍານົດ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານ ບົດບັນທືກການປະສານງານລະຫວ່າງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ກັບ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ແຜນການກະກຽມແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II, ບົດລາຍງານຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024, ບົດລາຍງານຂອງພະແນກການເງີນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024, ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ ກ່ຽວກັບຜົນການກວດກາການນໍາໃຊ້ງົບປະມານບ້ວງໄພພິບັດຂອງເມືອງສະໜາມໄຊ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານບ້ວງພັນທະ ທຶນພັດທະນາທ້ອງຖີ່ນຂອງໂຄງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານເນື້ອໃນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ,ປະສິດທິພາບ ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວ່າງໄວ້, ສະເໜີໃຫ້ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບເນື້ອໃນ, ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈົ່ງໄດ້ມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ, ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ສອດຄ່ອງກັບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ຈົ່ງສຶບຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານເນື້ອໃນ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ແລະ ທ່ວງທັນຕາມກໍານົດເວລາ.