loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ຊຸດທີ II ຈະດໍາເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-17 ມັງກອນ 2024 ນີ້

ມ.ກ. 11, 2024 | ເຂດ 15 ຈຳ​ປາ​ສັກ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2024 ນີ້, ທ່ານ ສົມສີ ມະນີນິນ ກໍາມະການພັກແຂວງ,ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ໃຫ້ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ຊຸດທີ II ຕໍ່ສື່ມວນຊົນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 80 ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ອີງຕາມ ມາດຕາ 59 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປີ 2020) ກໍຄືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ສະບັບເລກທີ 142/ຄປຈ.ສພຂ, ລົງວັນທີ 25 ທັນວາ 2023 ວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ຊຸດທີ II ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າການກະກຽມແມ່ນຄົບຖ້ວນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍແລ້ວ.
ສະນັ້ນ, ໃນນາມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ, ມີຄວາມຍິນດີ ແລະ ຖືເປັນກຽດ ຖະແຫຼງການແຈ້ງໃຫ້ບັນດາທ່ານ ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນຊາວແຂວງຈໍາປາສັກ ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ຊຸດທີ II ເຊິ່ງໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-17 ມັງກອນ 2024 (ໃຊ້ເວລາ 2 ວັນເຕັມ) ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງແຂວງ (ສະໂມສອນຫຼັກ4) ມີເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໜົດ 300 ກວ່າທ່ານ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ຊຸດທີ II ຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບັນຫາສຳຄັນຂອງແຂວງດັ່ງນີ້:
ວຽກງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ມີ 4 ເນື້ອໃນ:
ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2024 ຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ;
ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2024 ຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ;
ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະຂອງແຂວງຕາມເນື້ອໃນວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນໄລຍະ 3 ປີ (2021-2023);
ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະຂອງແຂວງຕາມເນື້ອໃນວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໃນໄລຍະ 3 ປີ (2021-2023);

ວຽກງານຂອງອົງການກວດກາລັດ ແລະ ອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກໃຕ້ ມີ 2 ເນື້ອໃນ:
ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2024, ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2022;
ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2024, ບົດລາຍງານຜົນການກວດກາ ຕາມຜົນການກວດສອບ ປີ 2021;
ວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ມີ 1 ເນື້ອໃນ:
ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງບົດລາຍງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2024.
ສານປະຊາຊົນພາກ-ແຂວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ-ແຂວງ ມີ 4 ເນື້ອໃນ:
ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງສານປະຊາຊົນພາກໃຕ້ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2024;
ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກໃຕ້ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2024;
ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2024;
ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2024.
ພາກການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ:
ນອກນີ້, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ຊຸດທີ II ຈະໄດ້ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນດັ່ງນີ້:
ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ບົດລາຍງານເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2024 ຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ;
ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຕໍ່ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະຂອງແຂວງຕາມເນື້ອໃນວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນໄລຍະ 3 ປີ (2021-2023);
ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຕໍ່ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະຂອງແຂວງຕາມເນື້ອໃນວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໃນໄລຍະ 3 ປີ (2021-2023);
ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກໃຕ້ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ;
ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຄະນະປະຈໍາຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງສານປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ (ພາກ, ແຂວງ);
ບົດປະກອບຄໍາເຫັນຂອງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງຕໍ່ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.
ພາກຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງ ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ
ນອກນີ້: ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ຊຸດທີ II ຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງ ເອົາມະຕິຈໍານວນ 9 ມະຕິ ອີກດ້ວຍ.
ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ສົມສີ ມະນີນິນ ຮອງປະທານຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ເຊີນຊວນບັນດາທ່ານພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນໃນທົ່ວແຂວງຈໍາປາສັກ ຈົ່ງຕິດຕາມການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຄັ້ງນີ້, ໃນໄລຍະກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ເພື່ອຮັບເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນ ທີ່ຈະສົ່ງໄປຍັງກອງປະຊຸມ ຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ໝາຍເລກໂທລະສັບ 031156 ໂທໂດຍບໍເສຍຄ່າບໍລິການ. ພິທີຖະແຫຼງການໄດ້ມີຂື້້ນຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຈໍາການຂອງທ່ານຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ.
(ພາບ-ຂ່າວ: ສົມວິຈິດ ໄຊມົນຕີ)
#ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ
#ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ
#ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ6
☎️ ສາຍດ່ວນ 031156