loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II, ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ແລະ ລັດຖະກອນສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ

ສ.ຫ. 24, 2022 | ເຂດ 10 ວຽງຈັນ

 

 

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ສິງຫາ 2022 ຜ່ານມານີ້ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄດ້ຈັດກອງປະ ຊຸມຝຶກອົບຮົມການຕິດຕາມກວດການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ,ການພິຈາລະນາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງກ່ຽວກັບການຮັບຮອງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕິດຕາມກວດກາໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາປະຊາ ຊົນແຂວງ,ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຊຸດທີ II ທີ່ສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ລໍາໄມ ກູດລາວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,ປະທານຄະນະກໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ,ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໄຂກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ສີທົນ ແສງພະຈັນ ເລຂາພັກເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງໆ ກາສີ , ມີບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 11 ເມືອງ, ນັກວິທະຍາກອນຈາກສູນກາງ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ແລະ ພະແນກການເງິນແຂວງ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ພະນັກງານຈາກສະພາແຫ່ງຊາດຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການ ເຊກາ (CEGGA), ຜູ້ຊ່ວຍສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ 11 ເມືອງ ຂອງແຂວງ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານພາຍໃນສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ແລະ ລັດຖະກອນສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ – ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນການຕິກຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ການຈັດສັນການລົງທຶນຂອງທຶນຂອງລັດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນແຕ່ລະປີຕິດພັນກັບການເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົວທີ, ການຕິດຕາມກວດກາວິທີການເປັນການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນຫາທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆທີ່ນໍາເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ.

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄດ້ນໍາເອົາບັນດາຫົວຂໍ້, ເນື້ອໃນເອກະສານທີ່ສໍາຄັນດັ່ງນີ້:

1.ການພິຈາລະນາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງກ່ຽວກັບການຮັບ ຮອງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນແຕ່ລະປີຕິດພັນກັບການເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົວທີ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ

2.ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບ ປະມານ

3.ຫຼັກການໃນການພິຈາລະນາການຈັດສັນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈໍາປີ ຂອງແຂວງທີ່ຕິດພັນກັບການເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົວທີ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ.

4.ຫຼັກການໃນການຈັດສັນແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີຂອງແຂວງ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີຄວາມຕັ້ງໃຈຮັບຟັງ ແລະ ຄວາມສົນໃຈໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ທີ່ນໍາມາສະເໜີໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ພ້ອມທັງປະກອບຄໍາຄິດ-ຄໍາເຫັນ ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຕົວຈິວຕິດພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຂອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບເຮັດໃຫ້ການຈັດຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໝູນໂດຍ:ຈາກແຜນງານການ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ວຽກງານປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ  (ແຜນງານເຊກາ – CEGGA ).