loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການກະກຽມເນື້ອໃນ ບົດລາຍງານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II

ສ.ຫ. 17, 2023 | ເຂດ 6 ຫລວງພະບາງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 9 ສິງຫາ 2023, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກັບອົງການປົກຄອງແຂວງ ກ່ຽວກັບການກະກຽມບັນດາເນື້ອໃນ ທີ່ຈະນຳເຂົ້າຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II, ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ສົມພອນ ສີອຸດົມພັນ ກຳມະການພັກແຂວງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກການເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 9 ພະແນກການ, ລວມມີ 25 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ.

ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເພື່ອເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບການກະກຽມບັນດາເນື້ອໃນ ບົດລາຍງານທີ່ຈະນຳຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະຮັບຮອງ ຄືດັ່ງນີ້:

1) ບົດລາຍງານ ໂດຍຫຍໍ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງແຂວງ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ຂອງອົົງການປົກຄອງແຂວງ;

2) ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ;

3) ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານຂອງແຂວງ ປະຈຳ6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ຂອງພະແນກການເງິນແຂວງ;
4) ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ;
5) ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ2023 ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ;
6) ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ2023 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນ ຂອງລັດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແລະ ທິດທາງແຜນການ6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023, ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການສົ່ງເສີມ ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະ ການຈຳກັດ, ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າກະສິກຳ ທີ່ແຂວງເຮົາສາມາດຜະລິດໄດ້ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ແລະ ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະກັນສຸຂະພາບ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023.

ຂ່າວ: ວິລິຍະ ວັນນະສີ