loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມທາບທາມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ(ສະບັບປັບປຸງ)

ສ.ຫ. 4, 2022 | ເຂດ 6 ຫລວງພະບາງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 03 ສິງຫາ 2022 ນີ້, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ(ສະບັບປັບປຸງ) ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີບັນດາທ່ານຈາກພະແນກການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 45 ທ່ານຍິງ 07 ທ່ານ

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຈຸດປະສົງກໍ່ແມ່ນ ເພື່ອປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມໃຫ້ມີເນື້ອໃນກະທັດຫັດ, ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ຊັດເຈນຕໍ່ກັບ ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ບັນດາທະນາຍຄວາມ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທຳຂອງລູກຄວາມ, ທັງຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາໃຫ້ຄູ່ຄວາມ, ການສະໜອງຫຼັກຖານ ໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂຄະດີແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເຂົ້າເຖິງຂະບວນຍຸຕິທຳ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ

ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ທັງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນວ່ອງໄວ ແລະ ຮັດກຸມ ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີພາລະບົດບາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງທຸກພາກສ່ວນໃຫ້ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.

ຂ່າວໂດຍ: ທ້າວ ກອງມີ ໝັ້ນມະນີ