loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມທາບທາມເອົາບຸກຄະລາກອນ ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ ປະເພດ 5 ແລະ ປະເພດ 6 ຂອງຂະແໜງການຊ່ວຍວຽກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II.

ມ.ສ. 20, 2023 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ເມສາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມເອົາບຸກຄະລາກອນຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ ປະເພດ 5 ແລະ ປະເພດ 6 ຂອງຂະແໜງການຊ່ວຍວຽກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ສະເຫຼີມສັກ ແກ້ວຈັນທະລາ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີ ຄະນະເລຂາທິການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານພາຍໃນສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງ: ຈັດກອງປະຊຸມການທາບທາມ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ ກຳນົດເປົ້າໝາຍພະນັກງານ ທີ່ຈະບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ ຈັດວາງເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງງານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຕຳແໜ່ງນຳພາ ແລະຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ຢູ່ບັນດາຂະແໜງວິຊາສະເພາະ ມີລັກສະນະສືບທອດ-ຕໍ່ເນື່ອງ, ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນລະດັບອັນແນ່ນອນເປັນການກະກຽມເປົ້າໝາຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີລັກສະນະເປີດກວ້າງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອິີງພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການ ວາງແຜນລະອຽດໃນຖັນແຖວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງການຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ.

ເຊິ່ງມາດຕະຖານລວມຂອງພະນັກງານນຳພາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຕ້ອງມີທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ຊີວະປະຫວັດຈະແຈ້ງ, ບໍລິສຸດຕໍ່ພັກ, ຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ອຸດົມການປະຕິວັດ, ຮູ້ຈັກຈຳແນກມິດ-ສັດຕູຢ່າງຈະແຈ້ງ, ມີຄວາມເປັນແບບຢ່າງໃນການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງ, ສາມາດເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກ ແລະ ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວຄອນແຄນຕໍ່ສະພາບທີ່ຜັນແປຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ມີຄຸນສົມບັດ ສິນທຳປະຕິວັດ, ແບບແຜນດຳລົງຊີວິດ, ມີມາດຕະຖານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ແນ່ນອນ, ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງທີ່ຈໍາເປັນໃນລະດັບກາງຂຶ້ນໄປ,  ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຢ່າງລະອຽດ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ,  ສາມາດແບກຫາບໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ, ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ທາບທາມເປົ້າໝາຍພະນັກງານຮອບ I ແລະ ຮອບ II, ເພື່ອເລືອກເຟັ້ນເອົາຜູ້ທີ່ມີມາດຖານເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນທີ່ຈະ ບຳລຸງ-ກໍ່ສ້າງ ເປັນພະນັກງານນຳພາແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນໃນຕໍ່ໄປອີກ.

ໂດຍ: ເອື້ອ ມະໂນສິງ