loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມທາບທາມຮ່າງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ກົ່ວແບບຟຶ້ນເມືອງຢູ່ເຂດບໍ່ໂພນຕິ້ວ ເມືອງຫີນບູນ.

ທ.ວ. 12, 2022 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ 2022 ທີ່ສະໂມສອນເມືອງຫີນບູນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມທາບທາມຮ່າງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ກົ່ວແບບພຶ້ນເມືອງຢູ່ເຂດບໍ່ໂພນຕິ້ວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບົວພັນ ແສງຈັນ ກຳມະການພັກແຂວງ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງ, ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງໃນການເຄື່ອນໄຫວຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້: ເພື່ອທາບທາມຄໍາເຫັນຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ກັບຮ່າງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ກົ່ວແບບຟຶ້ນເມືອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມປອດໄຟຕໍ່ກັບແຮງງານໃນການຂຸດຄົ້ນ.
ຈາກນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ກັບຮ່າງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່ວາ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ, ຮັດກຸມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນ, ແຜນໃນອາຄົດ ແລະ ທັງເປັນການຮັບເອົາຄໍາຄິດ, ຄໍາເຫັນ, ຄໍາສະເໜີຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງຮ່າງນິຕິກຳ ແລະ ເພື່ອສະຫຼຸບລາຍງານຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ.