loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ

ພ.ພ. 7, 2024 | ເຂດ 3 ຫຼວງນ້ຳ​ທາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2024 ນີ້ຢູຸ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວບົວພາ ກຳມະການພັກແຂວງ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳ, ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ພະແນກການເງິນແຂວງ, ສອງກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ ແລະ ປກຊ-ປກສ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານວຽກງານການປະຕິບັັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ເຊິ່ງວຽກງານປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ ແມ່ນວຽກງານຫນຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຢູ່ໃນລະບົບຍຸຕິທໍາ, ແມ່ນຂອດສຸດທ້າຍຂອງຂະ ບວນການດໍາເນີນຄະດີ ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 2 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ (ສະບັບ ປັບປຸງ) ປີ 2021 ແລະ ແມ່ນການນໍາເອົາຄໍາສັ່ງ, ຄໍາຊີ້ຂາດ, ຄໍາຕັດສີນ, ຄໍາພິພາກສາຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ນິຕິ ກໍາອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ຂອງກົດຫມາຍສະບັບນີ້ ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິ່ງ ເພື່ອຟື້ນຟູສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມຫມູ່ ແລະ ພົນລະເມືອງທີ່ຖືກລະເມີດ ຫຼື ສູນເສຍໄປ; ການປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີການປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານເຊິ່ງມີຜົນສໍາເລັດ ດັ່ງນີ້ : ຄະດີຄ້າງມາ 1.214 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 114 ເລື່ອງ, ການຄ້າ 29 ເລື່ອງ, ຄອບຄົວ 36 ເລື່ອງ, ແມ່ຍິງ-ເດັກ 08 ເລື່ອງ, ອາຍາເສບ ຕິດ 653 ເລື່ອງ, ອາຍາທົ່ວໄປ 364 ເລື່ອງ ແລະ ອື່ນໆ 10 ເລື່ອງ;ໂຈະຄ້າງມາ 28 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 08 ເລື່ອງ, ຄອບຄົວ 03 ເລື່ອງ, ແມ່ຍິງ-ເດັກ 02 ເລື່ອງ, ອາຍາທົ່ວໄປ 13 ເລື່ອງ ແລະ ອື່ນໆ ຄະດີເຂົ້າໃຫມ່ 217 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 26 ເລື່ອງ, ຄອບຄົວ 12 ເລື່ອງ, ອາຍາຢາເສບຕິດ 123 ເລື່ອງ ແລະ ອາຍາທົ່ວໄປ 56 ເລື່ອງ; ປະຕິບັດສໍາເລັດ 65 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 17 ເລື່ອງ, ການຄ້າ 01 ເລື່ອງ, ຄອບຄົວ 10 ເລື່ອງ, ອາຍາຢາເສບຕິດ 18 ເລື່ອງ, ອາຍາ ທົ່ວໄປ 17 ເລື່ອງ ແລະ ອື່ນໆ 02 ເລື່ອງ; ອອກຄໍາສັ່ງໂຈະ 22 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 02 ເລຶ່ອງ, ອາຍາຢາເສບຕິດ 15 ເລື່ອງ ແລະ ອາຍາທົ່ວໄປ 05 ເລື່ອງ; ສົ່ງໃຫ້ອົງການປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຕ່າງແຂວງ 31 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 04 ເລື່ອງ, ຄອບຄົວ 04 ເລື່ອງ, ອາຍາຢາເສບຕິດ 17 ເລື່ອງ ແລະ ອາຍາທົ່ວໄປ 06 ເລື່ອງ; ກໍາລັງປະຕິບັດ 1.291 ເລື່ອງ, ແພ່ງ 115 ເລື່ອງ, ການຄ້າ 28 ເລຶ່ອງ, ຄອບຄົວ 34 ເລື່ອງ, ແມ່ຍິງ-ເດັກ 08 ເລື່ອງ, ອາຍາ ຢາງເສບຕິດ 711 ເລຶ່ອງ, ອາຍາທົ່ວໄປ 387 ເລື່ອງ ແລະ ອຶ່ນໆ 08 ເລື່ອງ, ນອກນີ້ໂຈະປະຕິບັດໄວ້ ແພ່ງ 10 ເລື່ອງ, ຄອບຄົວ 03 ເລື່ອງ, ແມ່ຍິງ-ເດັກ 02 ເລື່ອງ, ອາຍາຢາເສບຕິດ 15 ເລື່ອງ, ອາຍາທົ່ວໄປ 18 ເລື່ອງ ແລະ ອື່ນໆ 02 ເລຶ່ອງ

ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວນັບມື້ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ໂດຍ ນາງ ອຳພອນ ສີປະເສີດ