loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂອງກໍາມາທິການວັດທະນາທໍາ – ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ

ພ.ພ. 18, 2023 | ເຂດ 10 ວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 18 ພືດສະພາ 2023 ເວລາ 8: 30 ໂມງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂອງມາທິການວັດທະນາທໍາ – ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ລໍາໄມ ກູດລາວົງ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ທ່ານ ດຣ ອິນປອນ ມະນີແສງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ , ທ່ານ ນາງ ມະໄລສີ ທໍາມະໂຄດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ , ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະກໍາມະການ, ບັນດາພະແນກການຂອງແຂວງ ຕະຫຼອດຮອດວິຊາການພາຍໃນສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຍົກສູງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານການປະກັນສຸຂະພາບຕາມລະບົບປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເປັນລະບົບ ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຫຼັກປະກັນສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນການປະຕິບັດ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ ທີ່ມີຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ເຂົາເຖິ່ງການບໍ່ລິການປິນປົວຢ່າງສະເໜີພາບທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍຸຕິທໍາ.