loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຕ.ລ. 31, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-28 ຕຸລາຜ່ານມາ, ທີ່ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ (ICTC) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ປະທານກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາກະຊວງ, ອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຜູ້ປະກອບການພາກທຸລະກິດ ເພື່ອພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນທັດສະນະຮ່ວມກັນ ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສັງຄົມ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ.
ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄໍາ ດວງສະຫວັນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກຳມາທິການ ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນທັດສະນະຮ່ວມກັນຂອງບັນດາກຳມະການ ທີ່ສັງກັດໃນກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສັງຄົມ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານໃນຂົງເສດຖະກິດ ໂດຍຫົວຂໍ້ສຳຄັນທີ່ຈະໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາປຶກສາຫາລື ນອນໃນ 2 ວຽກງານ ເຊິ່ງວຽກທີ 1 ແມ່ນວຽກຂອງກຳມາທິການ ຄື 1). ຮັບຟັງການສະຫຼຸບຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024; 2). ຮັບຟັງລາຍງານ ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ວຽກງານຂົງເຂດເສດຖະກິດ ຂອງກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ວຽກທີ 2 ແມ່ນວຽກຂົງເຂດລັດຖະບານຄື: 1). ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ ການສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ທ່າບົກ ແລະ ລະບົບໂລຈີສຕິກ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງ; 2). ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການສ້າງລັດຖະບານດີຈີຕອນ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 23/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16/11/2021; 3). ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຄົ້ນຄວ້າກໍານົດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມປັດໄຈການຜະລິດ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກເຊັ່ນ: ແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ, ກົນຈັກການຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຝຸ່ນ, ຫົວອາຫານສັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການປູກ-ການລ້ຽງ ແລະ ການຈັດສັນເຂດການຜະລິດ ຕາມເງື່ອນໄຂທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການປັບປຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບຊົນລະປະທານ; 4). ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດພະລັງງານນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມດຶງດູດການລົງທຶນ ໃນກິດຈະການໂຮງງານກັ່ນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ; ການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າພາຍໃນການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ລວມທັງການອຳນວຍຄວາມສະດວກການຄ້າ ແລະ ການຂົນສົ່ງ; ການສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ; 5) ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ແລະ ໂຄງການເຊົ່າ, ສຳປະທານທີ່ດິນ; 6) ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສຳປະທານບໍ່ແຮ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແບບປົກກະຕິ ແລະ ແບບທົດລອງ.
ນອກນີ້, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງ ຮ່າງມະຕິ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງກໍາມາທິການ ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈໍາປີ 2023.
ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄໍາ ດວງສະຫວັນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຸມສະຕິປັນຍາ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ນຳໃຊ້ເວລາທີ່ຈຳກັດນີ້ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ສົນທະນາປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄວາມເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ໂດຍທຽບໃສ່ພຶດຕິກຳຕົວຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການຂອງທ່ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີເນື້ອໃນທີ່ຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ ໂດຍສະເພາະບັນດາວຽກສຳຄັນພົ້ນເດັ່ນ ທີ່ເປັນການສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນທິດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂຶ້ນຕື່ມ.