loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງ ແລະ ປັບປູງນິຕິກຳ ພາຍໃນສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງນິຕິກຳ.

ມ.ສ. 5, 2022 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

ໃນວັນທີ28ມີນາ 2022 ນີ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງ ແລະ ປັບປູງນິຕິກຳ ພາຍໃນສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງນິຕິກຳ ຈຳນວນ 4 ສະບັບ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບົວພັນ ແສງຈັນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,ທັງເປັນຫົວຫນ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ,ມີບັນດາຄະນະປະຈຳ,ຄະນະກຳມະການ,ຄະນະເລຂາທິການ ແລະ ຫົວຫນ້າ-ຮອງຫົວຫນ້າຂະແຫນງການເຂົ້າຮ່ວມ.

ຮ່າງນິຕິກຳທີ່ນຳມາທາບທາມ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ: ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການພົບປະ ປະຊາຊົນ ຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການປະເມີນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ຂອງບຸກຄະລາກອນທີ່ລົງຕຳແຫນ່ງ ທີ່ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ; ຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ພາຍໃນສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ; ຮ່າງ ມະຕິວ່າດ້ວຍລະບຽບຄຸ້ມຄອງພາຍໃນຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄຳມ່ວນ.