loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາ ສພຂ (ສາມັນ) ຄັ້ງທີ 8.

ມ.ກ. 5, 2023 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ວັນທີ 5 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາ ສພຂ (ສາມັນ) ຄັ້ງທີ 8 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານ ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາ ສພຂ, ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ, ຮອງເລຂາທິການ ສພຂ ແລະ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດເພື່ອຮັບຟັງລາຍງານຄວາມພ້ອມໃນການກະກຽມດໍາເນີນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປະຈໍາປີ 2022 ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2, ຄະນະກຳມະການ, ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 2022 ຂອງຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ການກະກຽມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຸດທີ II ແລະ ປືກສາຫາລືວຽກພາຍໃນ ສພຂ ຈໍານວນໜຶ່ງ.

ທີ່ປະຊຸມ ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ສັກຕິຄຸນ ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ລາຍງານການສັງລວມບັນດາໜ້າວຽກໃໝ່ ເພື່ອນໍາເຂົ້າປຶກສາຫາລື ໃນກອງປະຊຸມ ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມພ້ອມ ການກະກຽມຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຂອງ ທ່ານ ຮອງປະທານ ສະພາແຫ່ງຊາດ; ການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II; ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປະຈໍາປີ 2022 ຂອງຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຂອງຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ; ຮັບຟັງຕາງໜ້າຈາກ 3 ຄະນະກໍາມະການ ສພຂ ລາຍການກະກຽມຄວາມກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປະຈໍາ ປີ 2022 ຂອງຄະນະກໍາການ ສພຂ. ຈາກນັ້ນ, ຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍໄດ້ປືກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ນໍາເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້; ທັງກໍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວສາມາດເປີດຂຶ້ນໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ກໍານົດ ແລະ ທັງປະກັນໃຫ້ເນື້ອໃນທີ່ຈະນໍາເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມມີຄວາມເປັນເອກະພາບ.

ຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ໄດ້ສັງລວມຄືນຜົນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ພອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານ ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາ ສພຂ ນໍາເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ແລະ ຍັງໄດ້ເໜັ້ນຕື່ມ ໃຫ້ 3 ຄະນະກໍາການ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມ ຕາມແຜນການທີ່ໄດກໍານົດ ແລະ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະວິໄຈບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ຮັດກຸມ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ພາວະວິໄສ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາມະຕິທີ່ຈະຮັບຮອງ, ບົດລາຍງານ, ບົດປະກອບຄໍາເຫັນ ລວມບົດສັງລວມຄວາມເຫັນໃຫ້ແກ່ຄະນະປະທານກອງປະຊຸມ ແລະ ບົດອື່ນໆ ເພື່ອ ໃຫ້ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ.