loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ວິສາມັນ) ຄັ້ງທີ 17.

ກ.ຍ. 2, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 2 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ວິສາມັນ) ຄັ້ງທີ 17 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ມີບັນດາທ່ານ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ກອງເລຂາເລຂານຸການຊ່ວຍວຽກ ແລະ ຮັບຜິດຊອບເນື້ອໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອຮັບການລາຍງານຜົນຂອງການປັບປຸງບັນດາເນື້ອໃນ 10 ມະຕິ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມ; ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ ການປັບປຸງ ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໃນໄລຍະແຕ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຫາ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ແລະ ແຜນການຮອດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II; ຮັບການລາຍງານຜົນການການປະເມີນຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕໍ່ບຸກຄະລາກອນຂອງສະມາຊິກອົງການປົກຄອງແຂວງ, ອົງການຕຸລາການ ທີ່ມາລາຍງານ, ຊີ້ແຈງ ແລະ ຕອບຄໍາຊັກຖາມ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II.

ທີ່ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບການລາຍງານຜົນການປັບປຸງບັນເນື້ອໃນຕາມແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານ ຈາກ ກອງເລຂາເລຂານຸການຊ່ວຍວຽກ ແລະ ຮັບຜິດຊອບເນື້ອໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II. ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມກໍໄດ້ຜັດປ່ຽນການແລນປ່ຽນຄວາມເຫັນຕໍ່ກັບເນື້ອໃນທີ່ຍັງບໍ່ໂລ່ງລຽນ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ.

ຕອນທ້າຍຂອງປະຊຸມປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ສັງລວມຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງກໍໄດ້ຊົມເຊີຍ ແລະ ຕິລາຄາສູງຕໍ່ການການເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງບັນດາເນື້ອໃນຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເນື້ອໃນດັ່ງມີຄວາມຮັດກຸມ ແລະ ຖືກຕາມລະບຽບການຕ່າງໆ ທ່ານ ຍັງໄດ້ເໜັ້ນບາງບັນຫາ ເປັນຕົ້ນ: ມອບໃຫ້ບັນດາຄະນະກໍາມະການປະສານສົມທົບ ກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ 4 ສະບັບ ໂດຍການສ້າງແຜນດໍາເນີນງານລະອຽດໃນການປັບປຸງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສາມາດນໍາເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ເພື່ອລົງລາຍເຊັນ ປະກາດໃຊ້ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນ 15 ວັນ, ນັບແຕ່ມືໄດ້ຮັບຂໍຕົກລົງ; ປັບປຸງບັນດາຮ່າງມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈໍານວນ 10 ມະຕິ ຕາມການປະປະກອບຄວາມເຫັນຂອງກອງປະຊຸມ.

ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ