loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກວສຊ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021

ທ.ວ. 24, 2021 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

(ສພຊ) ວັນທີ 17 ທັນວາ 2021 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກໍາມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ກວສຊ) ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂຶ້ນ ເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນ ປະຈຳປີ 2021 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ  ສຸບັນ ສະວະບຸດ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານ ກວສຊ, ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານ ຮອງປະທານ ກວສຊ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກຳມາທິການ. ກອງປະຊຸມ ຜ່ານບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາການປະຕິບັດວຽກງານ ໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານມາ (ປີ 2021), ກຳນົດແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022.

ກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ, ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຄື່ອນໄຫວຕາມມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 172/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 05/07/2021 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຳມາທິການ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ, ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ; ຄົ້ນຄວ້າການປະເມີນຕໍ່ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ກະກຽມເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນວຽກງານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ອື່ນໆ.

ໃນປີ 2021 ຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະ ນັບແຕ່ຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເປັນຕົ້ນມາ ເຖິງວ່າສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ຈະມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ເປັນອຸປະສັກແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ແຕ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາ-ຊີ້ນຳ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ມີຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ຄົ້ນຄວ້າສັບຊ້ອນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າບັນດາກຳມາທິການ, ສະເໜີຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສ້າງຕັ້ງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງປະທານ, ຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍອຸດໜູນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II, ປະສານສົມທົບກັບຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກເສນາທິການຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄື ການປັບປຸງມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ການປະເມີນຕໍ່ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ລາຍງານ, ຊີ້ແຈງ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ ໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ການພົບປະປະຊາຊົນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ການປະເມີນຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງບຸກຄະລາກອນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ, ລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຢູ່ແຂວງຈຳນວນໜຶ່ງ, ໄດ້ເປັນເຈົ້າການກະກຽມ ແລະ ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ, ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ II ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຕາມບົດບາດຂອງກຳມາທິການ ສຳລັບປີ 2022 ກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ເພີ່ມທະວີຄົ້ນຄວ້າວຽກງານກົງຈັກບຸກຄະລາກອນແຕ່ຫົວທີ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ ຮັບໃຊ້ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນຊຸດຕໍ່ໄປ, ສືບຕໍ່ເກັບກຳຂຶ້ນບັນຊີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ກະກຽມຂໍ້ມູນຮັບໃຊ້ການປະເມີນບຸກຄະລາກອນດຳລົງຕຳແໜ່ງ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ, ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືກົດໝາຍທີ່ຮັບໃຊ້ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເສນາທິການ, ປະກອບສ່ວນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດ ຕາມການຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງເນັ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ, ເຕົ້າໂຮມຄວາສາມັກຄີພາຍໃນ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ໂດຍສະເພາະ ການລາຍງານສ່ອງແສງ, ການປະສານງານພາຍໃນ ແລະ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະນຳ ກໍຄືພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງກຳມາທິການ ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ ບົນພື້ນຖານນິຕິກຳວາງໄວ້ ແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ.